Polski English

W trzecim odcinku serii „Człowiek 2040”, zatytułowanym „Kształcę się” z analitykami Polityki Insight analizujemy możliwe kierunki rozwoju edukacji przyszłości. Czy szkoła zacznie stawiać na indywidualne kompetencje? Czy studia wciąż będą odgrywać istotną rolę na rynku pracy? Jakie kursy i kwalifikacje mogą być w cenie? O tym wszystkim przeczytać można w kolejnym artykule, który pod lupę bierze takie trendy jak indywidualizację nauczania, mikrokursy czy rozwój sztucznej inteligencji. O tym, w jaki sposób będziemy uczyć się w 2040 roku, Andrzej Bobiński, dyrektor zarządzający Polityki Insight, rozmawia w podcaście z prof. Dariuszem Jemielniakiem, badaczem społecznym, kierownikiem Katedry Management in Networked and Digital Societies w Akademii Leona Koźmińskiego.MINISTERSTWO EDUKACJI PRZYJĘŁO SPERSONALIZOWANĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ (SPP)

Mimo głosów krytyki polska szkoła publiczna upodobni się do systemów edukacyjnych większości państw Zachodu.

Zmieniony zostanie sposób nauczania w gimnazjach i liceach. Podstawowe hasło reformy to personalizacja , czyli dostosowanie nauczania do możliwości i potrzeb uczniów. W szkołach publicznych każdy uczeń będzie miał indywidualny tok nauczania, na wzór rozwiązań, które funkcjonują już w placówkach prywatnych i w większości państw Zachodu. Spersonalizowany program powstanie na podstawie badań kompetencyjnych, testów oraz ocen ze szkoły podstawowej. Utrzymane zostały wymogi programowe oraz obowiązkowa lista lektur i multimediów. Wiedza i umiejętności uczniów cały czas będą sprawdzane za pomocą Nowych Matur z 2030 r.

Każdy uczeń będzie się kształcił w swoim tempie, za pomocą spersonalizowanych materiałów. Programy nauczania będą tworzone przez sztuczną inteligencję, a polski rząd wykupił licencję na użycie programu EDU_CATE.ME stworzonego przez lidera rozwiązań e-learningowych – fińsko-amerykańsko firmę Mobira-Macintosh. W ramach offsetu technologicznego, Mobira-Macintosh założy spółkę celową z wybraną polską firmą. Konsorcjum opracuje nową generację e-podręczników, zawierającą multimedialne materiały edukacyjne.

Przeciwko zmianom najgłośniej protestują związki zawodowe nauczycieli i edukatorów oraz grupy rodziców, które zjednoczyły się pod szyldem „SEE - stop ekranizacji edukacji”. Nauczyciele najgłośniej protestują przeciwko funkcji, jaką ich zdaniem będą odgrywali w procesie edukacyjnym – nie chcą zostać sprowadzeni do roli „ludzkich pomocy naukowych”. Z kolei rodzice krytykują traktowanie szkoły jedynie jako instytucji edukacyjnej, bez komponentu socjalizacji. Powołują się przy tym na raport organizacji Enseignants Sans Frontières, w którym autorzy udowadniają, że brak interakcji pomiędzy uczniami spowalnia rozwój inteligencji emocjonalnej, a skupienie się wyłącznie na pracy umysłowej upośledza kreatywność i wyobraźnię.

Dodatkowych argumentów dostarcza dyskusja o „cyfrowej luce” powodowanej przez zasadę Bring Your Own Device (BOYD). Zdaniem ekspertów nowy system może doprowadzić do nierówności wśród uczniów, ponieważ mają sprzęt o różnej mocy obliczeniowej i różne generacje kart holograficznych. Potencjalnym rozwiązaniem może być zastosowanie systemu hybrydowego, nad którym pracują m.in. Szwajcaria i Bułgaria. System ten zakłada połączenie technologii personalizacyjnych przy nauczaniu przedmiotów ścisłych z tradycyjnym modelem nauczania w przypadku przedmiotów humanistycznych.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) BĘDZIE WSPIERAŁ MIKROKURSY

Dzięki rozwojowi rynku mikrokursów opartych na blockchainie wzrośnie liczba Polaków kształcących się ustawicznie.

Rynek kursów online rośnie od ponad dwudziestu lat. Przełomem okazało się wykorzystanie certyfikacji na podstawie blockchaina , ponieważ pracodawcy zaczęli przychylniej patrzeć na mikrokursy, a coraz mniejszą wagę przykładać do formalnej edukacji wyższej. Polacy coraz częściej kończą kursy na różnych uczelniach krajowych i zagranicznych, broniąc prace dyplomowe przed narodową komisją egzaminacyjną. W zeszłym roku liczba obronionych w ten sposób licencjatów przekroczyła 50%. Tracą na tym uczelnie wyższe, borykające się z malejącą liczbą studentów, którzy chcą uczyć się w systemie bolońskim (trzy- lub pięcioletnim). W Azji, gdzie rynek mikrokursów rozwija się najszybciej, upadłość ogłosiła już większość szkół wyższych. Eksperci przewidują, że trend ten za moment pojawi się w Europie.

BGK zapowiedział, że będzie udzielał nieoprocentowanych pożyczek edukacyjnych wszystkim Polakom, którzy ukończyli 18 rok życia. Finansowanie może być przeznaczone na kursy, które otrzymają państwową akredytację. Bank będzie traktował polskie kursy preferencyjnie, ale nie wyklucza możliwości finansowania edukacji w innych renomowanych ośrodkach naukowych na terytorium Unii Europejskiej. Ma to przeciwdziałać dominacji amerykańskich i chińskich jednostek w kształceniu kadr w systemie mikrokursów.

Za wdrożeniem programu certyfikacji i finansowania mikrokursów od wielu lat lobbowała Polska Izba Cyfrowych Kursów Edukacyjnych (PICKE). Jej przedstawiciele wskazywali na olbrzymią konkurencję ze strony zagranicznych kursów, zwłaszcza spoza Unii Europejskiej oraz psucie systemu edukacji wyższej przez nierzetelne firmy prywatne, oferujące mikrodyplomy niskiej jakości. Zdaniem PICKE nowy program przyczyni się do rozwoju całego sektora edukacyjnego oraz pozwoli stworzyć produkty, które będą miały szanse konkurować poza granicami kraju. Przełomem była jednak zmiana stanowiska uczelni publicznych. W obawie przed marginalizacją, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zdecydowała się poprzeć ten program. Środowisko akademickie liczy, że system akredytacji wyeliminuje z rynku podmioty oferujące mikrodyplomy niskiej jakości i podniesie popyt na kursy oferowane przez uczelnie.

Na konferencji inicjującej program przedstawiciele rządu wskazywali na korzystny wpływ programu na osoby po 50. roku życia. Środki z BGK to jeden z elementów rządowego programu wsparcia dla osób starszych, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po podniesieniu wieku emerytalnego w 2035 r.

PRZEDSIĘBIORCY APELUJĄ O POWRÓT DO MIĘKKICH UMIEJĘTNOŚCI

Przedstawiciele Związku Pracodawców Prywatnych i Samozatrudnionych (ZPPS) złożyli dziś na ręce premiera apel o zmiany w systemie edukacji. ZPPS wskazuje na rosnące niedobory osób z umiejętnościami miękkimi.

Na środowej konferencji prasowej prezydentka związku wygłosiła apel o zorganizowanie okrągłego stołu dla edukacji na rzecz budowy kompetencji miękkich . ZPPS w swoim apelu wskazuje na nadmiar programistów oraz błędy w reformowaniu systemu edukacji, powtarzane przez kolejne rządy. Związek protestuje przeciwko zmianom w Spersonalizowanej Podstawie Programowej oraz krytykuje wsparcie dla mikrokursów kosztem studiów humanistycznych w systemie bolońskim. Zdaniem przedsiębiorców profilowanie systemu edukacji pod interesy polityczne rządów jest krótkowzroczne i generuje ryzyko systemowe, kiedy pokolenie millenialsów przejdzie na emeryturę.

Personalizacja i optymalizacja systemu edukacji jest potrzebna, ale nie może być jedynym celem reform. Ignorowanie obecnych i przyszłych potrzeb pracodawców i ustawienie systemu edukacji pod pracowników grozi odpływem Polaków do pracy na rzecz zagranicznych przedsiębiorstw. Krajowe firmy będą też miały problemy z sukcesją, bo już brakuje menedżerów z odpowiednimi umiejętnościami miękkimi.

ZPPS apeluje o symboliczny „powrót na polską uczelnię”. Pracodawcy przekonują, że cierpią na niedobór pracowników o umiejętnościach miękkich. Przede wszystkim wskazują na umiejętność krytycznego myślenia, aktywnego uczenia się, pracy w grupie, komunikowania się. Zdaniem związku, pracownicy nie potrafią się samoorganizować, brakuje elastyczności czyli zdolności do szybkiej zmiany wykonywanych zadań. ZPPS wskazało też na problemy ze stabilnością psychiczną pracowników, co skutkuje narastającymi konfliktami w miejscu pracy oraz spadkiem wydajności, szczególnie na skutek depresji, której źródłem jest samotność.

Punkt zwrotny

Kształcenie ustawiczne, czyli przez całe życie, to trend napędzany przez coraz szybsze zmiany społeczne i technologiczne, który będzie zyskiwał na znaczeniu w najbliższych latach. O upowszechnieniu tej formy edukacji w Polsce będziemy mogli mówić, gdy co dziesiąta osoba w wieku 55-64 lata będzie uczęszczać na kursy doszkalające czy zajęcia podyplomowe. To poziomy, które już teraz osiągają kraje Europy Zachodniej, gdzie programy kształcenia ustawicznego są najbardziej rozwinięte.

Liczba Polek i Polaków podnoszących swoje kwalifikacje będzie systematycznie rosnąć wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, postępem technologicznym umożliwiającym naukę zdalną, a także rozwojem oferty edukacyjnej tego rodzaju. Sprzyjać temu będzie również przyspieszenie zmian na rynku pracy – automatyzacja procesów wymusi ciągłą zmianę kwalifikacji pracowników i ich przeszkolenie do obsługi coraz bardziej zaawansowanych maszyn i algorytmów.

***

Przypominamy, że nasz serwis jest intelektualnym ćwiczeniem i opisane w nim sytuacje nie muszą się wydarzyć. Choć opieramy się na wiedzy i przewidywaniach poważnych instytucji, wykorzystujemy naukowe raporty i nasze analityczne doświadczenie, to nie wiemy, jak świat będzie wyglądał za 20 lat. Serwis nie ma charakteru informacyjnego i nie podejmujcie żadnych decyzji na podstawie historii w nim opisanych.

Ścieżka nauczania dopasowana jest do umiejętności i zainteresowań. Uczniowie ćwiczą w swoim tempie, najpierw uzupełniając braki w wiedzy, a następnie skupiając się na tematach dla nich najważniejszych. Poprzez stały monitoring postępów i zaangażowania każdego ucznia, możliwa jest optymalizacja czasu nauczania. Ponadto, spersonalizowane nauczanie jest często łączone z modelem odwróconej klasy, gdzie uczeń ogląda wykład samodzielnie w domu, a rozwiązuje zadania w trakcie lekcji, z pomocą nauczyciela.

Czytaj więcej:
Educause (2020) Horizon Report. Teaching and Learning Edition.
Dziuban, C. et al. (2017) Adaptive Learning: A Tale of Two Contexts.
Akçayır, G., Akçayır, M. (2018) The flipped classroom: A review of its advantages and challenges.

Dbanie o rozwój inteligencji emocjonalnej i relacji społecznych pomiędzy uczniami należy do najważniejszych zadań realizowanych przez modelowe systemy edukacyjne na świecie (np. w Skandynawii).

Brak odpowiedniego kontaktu z rówieśnikami wpływa negatywnie nie tylko na bieżące samopoczucie, ale również na poziom kompetencji społecznych w przyszłości. Może także prowadzić do zaniżonego poczucia własnej wartości, a w skrajnych przypadkach nawet do zaburzeń psychicznych, m.in. depresji.

W procesie rozwoju społecznego w szkole istotną rolę odgrywa także obecność nauczyciela, który, obserwując codzienne zachowanie uczniów, niekiedy potrafi z wyprzedzeniem zidentyfikować problem i zwrócić na niego uwagę rodzicom dziecka.

Czytaj więcej:
Fundacja Szkoła z klasą (2021) Rozmawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek.
Porko-Hudd, M., Pöllänen, S., Lindfors, E. (2018)
Common and holistic crafts education in Finland.

Chodzi o zgodę na przynoszenie przez uczniów własnych laptopów, tabletów i telefonów. BYOD zmniejsza koszty zakupu technologii dla szkół oraz umożliwia naukę na urządzeniach, z którymi uczniowie są już zaznajomieni. Z drugiej strony BYOD zmniejsza kontrolę szkoły nad środowiskiem edukacyjnym. Może również prowadzić do dyskryminacji mniej zamożnych uczniów, którzy będą mieli dostęp do słabszego sprzętu.

Czytaj więcej:
K-12 Blueprint (2014) Getting started with BYOD.
Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Edukacji (2020) Diagnoza problemów nauczania zdalnego.

Blockchain to technologia, która umożliwia przechowywanie informacji na wielu komputerach jednocześnie. Po dodaniu informacji do łańcucha, bardzo trudno jest ją zmodyfikować. Sieć podłączonych urządzeń w sposób ciągły weryfikuje dodawane informacje. Blockchain jest używany do tworzenia kryptowalut takich jak Bitcoin, jednak jest możliwa gama innych zastosowań.

Czytaj więcej:
Dziennik Gazeta Prawna (2019) Co to jest blockchain i jak go wykorzystać?
Narayanan, A. et al. (2016) Bitcoin and cryptocurrency technologies: a comprehensive introduction.

Użycie blockchainu pozwala na stworzenie infrastruktury, która pozwala zapisywać i zarządzać certyfikatami. Certyfikaty są przechowywane w sposób zdecentralizowany, można też w prosty sposób ustalić ich pochodzenie i autentyczność. Użycie blockchainu w edukacji jest przedmiotem zainteresowania wielu krajów Unii Europejskiej, czołowych uniwersytetów oraz firm technologicznych.

Czytaj więcej:
Wood, M. (2019) Education orgs, IBM launch blockchain credentials to close skills gap
Jirgensons, M., Kapenieks, J. (2018) Blockchain and the Future of Digital Learning Credential Assessment and Management
Grech, A., Camilleri, A. (2017) Blockchain in Education.

Dynamiczny rozwój nauki oraz postęp w zakresie technologii wykorzystywanych do codziennej pracy sprawiły, że wiedza przekazywana przez nauczycieli i wykładowców akademickich szybko przestała być aktualna. Dla pracodawców dyplom ukończenia studiów, nawet najbardziej renomowanych uczelni, stracił na znaczeniu. Doprowadziło to do kryzysu klasycznego systemu nauczania, który ustąpił miejsca ciągłemu kształceniu jedynie w wybranych obszarach (lifelong learning). Edukacja zaczęła odbywać się poprzez system mikrokursów oferujących największą elastyczność, aktualizacje o najnowsze odkrycia oraz możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje w wybranym zakresie.

Czytaj więcej:
Horton, A. (2020) Will you still need a college education in 2040?

Wyróżniamy siedem kategorii kompetencji miękkich – dwie poznawcze, dwie społeczne i trzy psychologiczne. Kompetencje poznawcze to umiejętność krytycznego myślenia, obejmująca zdolność do weryfikacji informacji oraz umiejętność aktywnego uczenia się, czyli chęć samodzielnego zdobywania wiedzy przez całe życie. Kompetencje społeczne to umiejętność pracy w grupie oraz umiejętność komunikowania się, czyli zdolność do doboru przekonujących argumentów oraz ich prezentowanie w zwięzły i klarowny sposób. Kompetencje psychologiczne to umiejętność samoorganizacji, elastyczność oraz stabilność psychiczna. Już teraz na rynku pracy jest wysoki popyt na umiejętności miękkie, a w przyszłości okażą się one praktycznie niezbędne przy wykonywaniu niemal wszystkich zawodów.

Czytaj więcej:
Polityka Insight (2020) Kompetencje jutr@. Jak budować kompetencje przyszłości w świecie po pandemii

Obecnie prognozy przewidują, że wzrośnie zatrudnienie w sektorach zyskujących na produktywności w wyniku rozwoju technologii (skill-biased technological change) oraz w niskopłatnych sektorach usług, których nie da się łatwo zautomatyzować (routine-biased technological change).

Czytaj więcej:
Autor, D., Dorn, D. (2013) The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labour Market.
IZA (2019) Robots at Work: Automatable and Non Automatable Jobs.
McKinsey Global Institute (2017) Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages,

Badania naukowe pokazują, że samotność sprzyja powstawaniu stanów depresyjnych. Ludzie są istotami społecznymi, które wyewoluowały aby żyć w interakcji z innymi ludźmi, przez to samotność jest powiązana z nieśmiałością, niską inteligencją emocjonalną, niskim poczuciem własnej wartości oraz stresem. Rozwój technologii może przyczynić się do spadku autentycznych kontaktów międzyludzkich, a nieskończone możliwości wirtualnych interakcji oduczą nas bycia samymi ze sobą i zwiększą nasze oczekiwania na temat liczby i częstotliwości połączeń z innymi.

Czytaj więcej:
Erzen, E., Çikrikci, Ö. (2018) The effect of loneliness on depression: A meta-analysis
Katz, L. (2020) How tech and social media are making us feel lonelier than ever