NAJLEPSZA JAKOŚĆ POŁĄCZEŃ
NAJLEPSZA TRANSMISJA DANYCH
NAJLEPSZY STREAMING VIDEO
BEST IN TEST 2019

NAJLEPSZA JAKOŚĆ POŁĄCZEŃ
NAJLEPSZA TRANSMISJA DANYCH
NAJLEPSZY STREAMING VIDEO
BEST IN TEST 2019

NAJLEPSZA
JAKOŚĆ POŁĄCZEŃ
NAJLEPSZA
TRANSMISJA DANYCH
NAJLEPSZY
STREAMING VIDEO
BEST IN TEST 2019

PIĄTY ROK Z RZĘDU T-MOBILE WYGRYWA W BADANIU JAKOŚCI SIECI

PIĄTY ROK Z RZĘDU T-MOBILE WYGRYWA W BADANIU JAKOŚCI SIECI

910
863
824
858

T-Mobile

Operator 2

Operator 3

Operator 4

T-Mobile uzyskał łącznie 910 punktów, wygrywając pod względem jakości połączeń głosowych oraz usług transmisji danych.
BEST IN TEST

ZASIĘG SIECI LTE
W T-MOBILE

ZASIĘG SIECI LTE
W T-MOBILE