ROAMING W UNII EUROPEJSKIEJ

Poznaj nowe zasady korzystania z roamingu
w Unii Europejskiej od 01.07.2018r.

SPRAWDŹ

Klient abonamentowy, który podpisze umowę lub aneks od dnia 01.07.2018, w ramach limitu danych UE, jaki wynika z jego oferty:

1. otrzyma co miesiąc 1 GB do wykorzystania bez żadnych opłat;
2. za resztę transmisji zapłaci 14,91 zł (12,12 zł netto) za 1GB;
3. po wykorzystaniu całego limitu danych UE, za każdy GB zapłaci 31,06 zł (25,25 zł netto).

Połączenia głosowe, SMSy i MMSy w roamingu 1A rozliczane będą wg zasad obowiązujących dla usług krajowych (zgodnie ze zmianami z dnia 15 czerwca 2017 r.)

WYBIERZ SWOJĄ OFERTĘ:

Oferta dla Klientów usług abonamentowych w taryfach prywatnych oraz biznesowychi, którzy podpiszą umowę lub aneks od 01.07.2018r.

ROZMOWY PRZYCHODZĄCE
ROZMOWY WYCHODZĄCE
SMS-Y
MMS-Y
Korzystasz z tych usług tak jak w kraju (na zasadach RLAH), z zastrzeżeniem Polityki Uczciwego Korzystania.
INTERNET 1 GB za 0 zł
Po wykorzystaniu 1GB aż do wyczerpania Limitu Danych UE naliczana będzie opłata w wysokości 14,91 zł (12,12 zł netto) za 1 GB

Dla Klientów, którzy podpiszą umowę lub aneks na usługi abonamentowe w taryfach prywatnych lub biznesowych, do dnia 30.06.2018r. oferta pozostaje bez zmian.

Na przyznaną wysokość Limitu więcej

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INTERNETU W ROAMINGU NIŻ MASZ W SWOIM PAKIECIE? W KAŻDEJ CHWILI MOŻESZ AKTYWOWAĆ DODATKOWY PAKIET DANYCH TRAVEL&SURF.

Oferta dla klientów Mix, którzy podpiszą nową umowę lub dokonają przedłużenia umowy od dnia 01.07.2018

OFERTA MIX 30 MIX 40 MIX 50
WARTOŚĆ DOŁADOWANIA 30 ZŁ 40 ZŁ 50 ZŁ
ROZMOWY PRZYCHODZĄCE
ROZMOWY WYCHODZĄCE
SMS-Y
MMS-Y
Korzystasz z tych usług tak jak w kraju (na zasadach RLAH), z zastrzeżeniem Polityki Uczciwego Korzystania.
TRANSMISJA DANYCH
(INTERNET)
Otrzymasz 1 GB bez dodatkowych opłat w ramach Limitu Danych (UE). Powyżej 1GB do wielkości Limitu Danych (UE) za 1 GB zapłacisz 14,91 zł, a po przekroczeniu Limitu Danych (UE) opłata za 1GB wyniesie 31,06 zł.
LIMIT DANYCH (UE)
W RAMACH
KWOTY MINIMALNEJ
1,93 GB 2,58 GB 3,22 GB

Dla klientów Mix, którzy podpisali umowę lub przedłużyli umowę do dnia 30.06.2018 (włącznie) działanie oferty w roamingu strefy 1A pozostaje bez zmian tzn. połączenia, SMSy, MMSy, będą rozliczane z miesięcznych pakietów w ramach Kwoty Minimalnej. Transmisja danych w ramach przyznanego Limitu Danych (UE) jest bezpłatna. Po wykorzystaniu pakietów w ramach Kwoty Minimalnej, Limitu Danych (UE) obowiązują opłaty zgodnie z cennikiem roamingowym.

Jadąc do Unii Europejskiej w ofercie „na kartę” klienci, którzy posiadają aktywną ofertę nielimitowanych połączeń, SMS-ów i/lub MMS-ów i pakietową transmisję danych kupowane w ofercie łącznie i na okres minimum 30 dni otrzymują:

100 min
(połączenia wychodzące
oraz odebrane)
50 SMS
500 MB

Po ich wykorzystaniu zostaną naliczone opłaty dodatkowe wynikające z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które wynoszą:

0,04 zł za minutę połączenia wychodzącego;
0,01 zł za minutę połączenia odebranego
0,01 zł za SMS
0,01 zł za MMS
14,91 zł za GB transmisji danych

Opłata za 1 GB w wielkości 14,91 zł naliczana jest do Limitu Danych (UE), po jej przekroczeniu opłata za 1GB wynosi 31,06 zł.

Dla Klientów, którzy nie posiadają wyżej wymienionej oferty opłaty dodatkowe wynikające z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zostaną naliczone od pierwszego użycia w strefie 1A.

Stawki cennikowe w strefie 1A wynoszą

29 GR
ZA MINUTĘ
9 GR
ZA SMS
9 GR
ZA MMS
9 GR
ZA 1 MB

POZNAJ NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ROAMINGU W UNII EUROPEJSKIEJ OD 01.07.2018

Wszystkie cenniki i dokumenty dotyczące
zmiany zasad naliczania opłat w roamingu
międzynarodowym od 15 czerwca 2017r.
SPRAWDŹSPRAWDŹ DLA FIRM

Pytania i odpowiedzi

Co to jest roaming międzynarodowy?
To możliwość korzystania z telefonu komórkowego poza granicami kraju.
Jak aktywować roaming ?
Aktywację usługę roamingu międzynarodowego można zlecić w momencie podpisania umowy lub aneksu, po zalogowaniu się do w aplikacji mobilnej ”Mój T-Mobile, u konsultanta w salonie T-Mobile Polska, konsultanta obsługi klienta, pod numerem +48602900000”.
Czy jest wymagana specjalna konfiguracja urządzeń do korzystania z roamingu ?
Nie jest wymagana.
Co to są połączenia międzynarodowe ?
To możliwość wykonywania połączeń z Polski do wszystkich innych państw. Te ceny nie podlegają regulacjom roamingowym.
Od kiedy i jakie zmiany zostały wprowadzone w roamingu w strefie 1A?
Od 15 czerwca 2017 r. obowiązują zasady korzystania z usługi roamingu w państwach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii oraz Lichtensteinie wynikające z regulacji roamingowej (chodzi o Rozporządzenia (UE) nr 531/2012)). Wszyscy Operatorzy w Unii Europejskiej są zobowiązani do stosowania tych zasad.

Od 01 lipca 2018r. T-Mobile Polska na podstawie decyzji Prezesa UKE z 16 maja 2018 r. ma prawo do stosowania dodatkowych opłat za korzystanie w roamingu w strefie roamingowej 1A. Opłaty te dotyczą Klientów abonentowych oraz oferty MIX, którzy podpiszą umowę lub aneks do umowy po 30 czerwca 2018r. W przypadku ofert przedpłaconych („na kartę”) dodatkowe opłaty dotyczą wszystkich użytkowników.
Jakiej strefy roamingowej dotyczy regulacja roamingowa z 15 czerwca 2017r oraz zgoda Prezesa UKE z 16 maja 2018r na stosowanie przez T-Mobile Polska dodatkowych opłat w roamingu?
Zmiany dotyczą krajów należących do EOG [Europejskiego Obszaru Gospodarczego], które w Cennikach Roamingowych T-Mobile Polska są przyporządkowane do Strefy 1A. Zmianą zostaną objęte połączenia głosowe wykonywane wewnątrz strefy 1A, odbierane w strefie 1A oraz SMS-y, MMS-y, transmisja danych wykonywana (przychodząca i wychodząca) w strefie 1A.

Wszystkie kraje i terytoria przyporządkowane do strefy 1A to:
A. Austria, Azory,
B. Belgia, Bułgaria,
C. Chorwacja, Cypr, Czechy,
D. Dania,
E. Estonia,
F. Finlandia, Francja,
G. Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa,
H. Hiszpania, Holandia,
I. Irlandia, Islandia,
J. Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
K. Madera, Malta, Martynika,
L. Niemcy, Norwegia,
M. Portugalia,
N. Rumunia,
O. Słowacja, Słowenia, Szwecja,
P. Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie.
Kogo dotyczą dodatkowe opłaty w roamingu w strefie 1A wprowadzane przez T-Mobile Polska od 01 lipca 2018r.?
Dodatkowe opłaty dotyczą Klientów abonentowych oraz Klientów oferty MIX, którzy podpiszą umowę lub aneks do umowy po 30 czerwca 2018r. Dodatkowe opłaty dotyczą wszystkich użytkowników ofert przedpłaconych („na kartę”).
Do stosowania w jakiej wysokości dodatkowych opłat upoważniony jest T-Mobile Polska od 01 lipca 2018r.?
Opłaty dodatkowe do cen usług telekomunikacyjnych, które może stosować T-Mobile Polska S.A od 01.07.2018r na podstawie decyzji Prezesa UKE z 16maja 2018r są następujące:
• 0,03 zł netto (0,04 zł z VAT) za minutę połączenia wychodzącego
• 0,01 zł netto za minutę połączenia odebranego czyli 0,10 zł netto (0,12 zł VAT) za 10 minut odebranego połączenia
• 0,01 zł netto za SMS czyli 0,10 zł netto (0,12 zł VAT) za 10 szt. wysłanych SMS-ów
• 0,01 zł netto za MMS czyli 0,10 zł netto (0,12 zł VAT) za 10 szt. wysłanych MMS-ów
• 12,12 zł netto (14,91 zł z VAT) za 1 GB transmisji danych.
Ile minut, SMS, MMS będzie miał w roamingu UE/EOG klient korzystający z oferty usług przedpłaconych od 01 lipca 2018r ?
Klienci usług przedpłaconych („na kartę”), którzy korzystają z ofert zawierających jednocześnie nielimitowane rozmowy, SMS-y lub MMS-y oraz pakietową transmisję danych na okres minimum 30 dni, poniosą dodatkowe opłaty o jakich mowa powyżej po wykorzystaniu darmowych jednostek, które wynoszą:

• 500 MB dla transmisji danych
• 100 minut (połączenia przychodzące / wychodzące)
• 50 SMS

Naliczanie dodatkowych opłat nastąpi niezależnie od stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania.
Ile minut, SMS-ów, MMS-ów będzie miał w roamingu UE/EOG Klient korzystający z oferty abonamentowej od 01 lipca 2018r ?
Klientów abonamentowych, którzy podpisali umowę lub aneks od 15 czerwca 2017r, w przypadku usług głosowych, SMS-ów, MMS-ów obowiązują dokładnie takie same zasady jak w kraju, czyli:
• Krajowe paczki minut, SMS-ów, MMS-ów zostają rozszerzone na całą Unię Europejską/EOG. Oznacza to, że jeśli w kraju Klient miał nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y to od 15 czerwca 2017r te usługi ma również nielimitowane na terenie państw UE/EOG. Jeśli Klient korzysta z paczki 200 minut to z tej paczki możne korzystać w roamingu UE.
• Jeśli w kraju Klient nie ma paczki i płaci za każdą minutę, SMS, MMS lub transmisję danych, to takie same zasady będą też w roamingu UE. Wtedy opłata w 1A będzie naliczana odpowiednio za każda minutę wysłany SMS, MMS i MB transmisji danych.

Klienci abonamentowi, którzy podpiszą umowę lub aneks do 30 czerwca 2018r, korzystają z comiesięcznego, bezpłatnego limitu danych UE, do wykorzystania w ramach transmisji danych w roamingu UE. Wysokość limitu danych UE zależna jest od wysokości cyklicznych opłat abonamentowych podanych na fakturze za usługi telekomunikacyjne. Limit danych UE podany jest w cenniku usług roamingowych.

Klienci abonamentowi, którzy podpiszą umowę lub aneks od 1 lipca 2018r., otrzymują co miesiąc bezpłatny 1GB do wykorzystania w roamingu UE w ramach limitu danych UE. Po wykorzystaniu bezpłatnego 1 GB aż do momentu wyczerpania limitu danych UE Klient ponosi opłatę w wysokości 14,91 zł (12,12 zł netto) za każdy wykorzystany GB.

Należy pamiętać, że powyższe zasady obowiązują w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w roamingu, to jest wtedy jeśli Klient korzysta z roamingu w sposób standardowy, np.: podczas okresowych podróży po krajach Unii Europejskiej.
Czy nadal będzie można ustawić górny limit wydatków na roaming ?
Nadal obowiązuje domyślny limit wydatków na transmisję danych w roamingu dla danej karty SIM wynoszący 50 EUR, który zawsze możesz zmienić lub wyłączyć np. poprzez SMS (T-Mobile / Heyah) na numer 80150 o treści LIMIT X lub LIMITX gdzie X to kwota w pełnych złotych.
Dla bezpieczeństwa korzystających z roamingu, działa domyślna blokada transmisji danych w roamingu na poziomie 50 EUR, stanowiącą na dzień 01 lipca 2018r. wartość 258,61 zł (210,25 zł netto).
Czy koszty połączeń poza unię / EOG ulegną obniżeniu ?
Stawki połączeń poza EOG nie są połączeniami regulowanymi i pozostają bez zmian.
Jeśli wykorzystam cały limit danych w UE, to co dalej ?
Po wykorzystaniu limitu danych UE transmisja jest domyślnie zablokowana, żeby nie narażać korzystających na dodatkowe koszty. Rozpoczęcie korzystania w trybie płatnym 31,06 zł (25,25 zł netto) za każdy 1GB nastąpi tylko na życzenie Klienta (np. wysłanie SMS, wpisanie kodu ekspresowego USSD lub zlecenie na infolinii). Dla bezpieczeństwa korzystających, niezależnie od powyższego, działa domyślna blokada transmisji danych w roamingu na poziomie 50 EUR (stan na 01 lipca 2018r: 258,61 zł (210,25 zł netto).