Przejdź do Najlepszej Sieci
i zyskaj 10 zł zniżki na abonament

  • 1
  • 69
  • 9
100 90
ZAMAWIAMUMOWA NA 24 MIESIĄCE


SUPERNET i BEZ LIMITU Danych

sms-y i mms-y i BEZ LIMITU

rozmowy na numery
komórkowe i stacjonarne i BEZ LIMITU

W usłudze Internet bez limitu danych, po przekroczeniu 10 GB w cyklu, prędkość transmisji ulegnie obniżeniu do maks. 1 Mb/s do końca tego cyklu. Nielimitowane rozmowy, SMS-y/MMS-y w roamingu w UE dostępne są pod warunkiem standardowego korzystania z tego roamingu. Po przekroczeniu 1 GB opłata za każdy kolejny GB w ramach posiadanego Limitu Danych w UE będzie wynosiła 14,91 zł (12,12 zł netto). Po wykorzystaniu całego Limitu Danych w UE koszt 1 GB to 31,06 zł (25,25 zł netto). Szczegóły w załączniku „Promocyjne dodatkowe Opłaty Wyrównawcze w Strefie Roamingowej 1A”.

Regulamin
Cennik