KomunikacjaDostęp skryptowy

Z Bramki Multimedialnej i Bramki Sponsorowanej możesz korzystać również poprzez dostęp skryptowy zgodnie z instrukcją poniżej.

Należy wywołać jeden z adresów, odpowiednio: http://www.t-mobile.pl/msg/api/do/tinker/sponsored dla Bramki Sponsorowanej
i http://www.t-mobile.pl/msg/api/do/tinker/omnix dla Bramki Multimedialnej.

Uzupełniony o wszystkie podane niżej parametry:

 • success- URL przekierowania w przypadku sukcesu wysyłki;
 • failure - URL przekierowania w przypadku błędu wysyłki;
 • login - login konta nadawcy (np 48602602602);
 • password - hasło konta nadawcy
 • number - numer telefonu odbiorcy wiadomości, w formacie z kodem kraju;
 • message - treść wiadomości
 • mms - czy wysłać wiadomość jako MMS (wartość inna niż true oznacza wysyłkę jako SMS);

Przykładowe wywołanie dla Bramki Multimedialnej:
"http://www.t-mobile.pl/msg/api/do/tinker/omnix?message=Test_API&number=602602602&password=123456&login=48602602602&failure=http://www.t-mobile.pl&success=http://rozrywka.t-mobile.pl&mms=false"

Powrót z wywołania następuje na adres podany w wywołaniu (zależnie od statusu zlecenia wysyłki), z dodanymi następującymi parametrami:

 • X-ERA-error - komunikat o błędzie wysyłki (kody błędów zostały opisane poniżej);
 • X-ERA-counter - ilość wiadomości pozostała do wykorzystania, tylko dla Bramki Sponsorowanej;
 • X-ERA-tokens - ilość żetonów pozostała do wykorzystania, tylko dla Bramki Omnix;
 • X-ERA-cost - ilość żetonów zużytych do wysłania wiadomości, tylko dla Bramki Omnix;

Wyodrębnione są następujące kody błędów:

 • 0 - wysyłka bez błędu
 • 1 - awaria systemu
 • 2 - użytkownik nieautoryzowany
 • 3 - dostęp zablokowany
 • 5 - błąd składni
 • 7 - wyczerpany limit
 • 8 - błędny adres odbiorcy
 • 9 - wiadomość zbyt długa
 • 10 - brak wymaganej liczby żetonów