przejdź do T-Mobile

rozmowy bez limitu
na numery komórkowe i stacjonarne
w polsce i w roamingu UE

internet bez limitu danych
w tym 3,25 GB w UE

sms-y i mms-y bez limitu
w polsce i w roamingu w ue

umowa na 24 miesiące

50 miesięcznie

Wierzymy, że zostaniesz z nami. Gdybyś jednak nie był zadowolony, zwrócimy Ci pieniądze.

najczęściej
zadawane pytania

Co mam zrobić żeby przenieść numer do T-Mobile na kartę z innej sieci?
Wystarczy wypełnić formularz na stronie www.t-mobile.pl/pl/gwarancja-satysfakcji-w-t-mobile-na-kartę lub osobiście w Punkcie Sprzedaży Operatora.
W jakim terminie mogę przystąpić do promocji?
Promocja obowiązuje od dnia 9 marca do 9 maja 2018 roku.
Z jakiej oferty korzystam po przeniesieniu numeru do T-Mobile na kartę?
Po przeniesieniu numeru, na początek otrzymujesz 5 PLN, a po wykonaniu pierwszego połączenia/SMS włączymy Ci ofertę „Bez limitu za 1 zł dziennie” gdzie masz nielimitowane rozmowy w kraju i w roamingu w UE, nielimitowane SMS-y w kraju i w roamingu w UE i 300 MB w kraju dziennie. Po doładowaniu konta kwotą 25 PLN, albo gdy saldo Twojego konta osiągnie 25 PLN, włączymy Ci ofertę „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 PLN”, w ramach której masz nielimitowane rozmowy w kraju i w roamingu w UE, nielimitowane SMS-y w kraju i w roamingu w UE i 10 GB w kraju / 30 dni (w tym: 1,6 GB w roamingu w UE).
Na ilu numerach mogę skorzystać ze Zwrotu w ramach promocji „Gwarancja satysfakcji z sieci”?
Zwrot możesz otrzymać tylko na 1 numerze przeniesionym w okresie trwania promocji z innej sieci do T-Mobile na kartę.
W jakim terminie mam złożyć wniosek o Zwrot?
Wniosek o Zwrot należy złożyć w terminie do 180 dni od przeniesienia numeru do T-Mobile na kartę z innej sieci. Termin złożenia Operatorowi wniosku o Zwrot jest zachowany tylko wówczas, gdy dotrze on do Operatora przed jego upływem.
Za co będę miał/a zwracane pieniądze?
Zwrócimy Ci maksymalnie 6 poniesionych opłaty cyklicznych za usługę „ Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 PLN”, a więc 6 x 25 PLN. Inne opłaty nie będą zwracane.
W jaki sposób mogę wystąpić o Zwrot środków?
Możesz złożyć wniosek o Zwrot, który należy przesłać:

  • w formie pisemnej na adres T-Mobile Polska S.A. Sekcja Reklamacji, ul Marynarska 12, 02-674 Warszawa lub
  • w formie elektronicznej na adres: boa@t-mobile.pl lub
  • osobiście w Punkcie Sprzedaży Operatora.

podając we wniosku następujące dane:

  • imię i nazwisko Użytkownika,
  • numer Pesel Użytkownika,
  • numer Telefonu Użytkownika,
  • numer konta bankowego Użytkownika oraz nazwę banku mającego siedzibę na terytorium Polski,
  • nazwę oferty promocyjnej, tj. „Gwarancja satysfakcji”

bądź możesz wypełnić poniższą formatkę.
Formularz zwrotu możesz pobrać tu PDF.
W jaki sposób zwracane będą opłaty?
Zwrot opłat cyklicznych za usługę „ Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł” zrealizowany będzie na konto bankowe Użytkownika.
Czy Zwrot może być zrealizowany na konto innej osoby niż na właściciela numeru przeniesionego w ramach promocji „Gwarancja satysfakcji z Sieci?
Zwrot jest możliwy jedynie na konto bankowe należące do Użytkownika, na którego jest zarejestrowany numer.
Czy mogę podać zagraniczny adres banku do Zwrotu?
Nie ma takiej możliwości, Zwroty dokonywane będą tylko do banków mających swoją siedzibę na terytorium Polski.
W jakim terminie otrzymam Zwrot na konto bankowe?
Wniosek o Zwrot zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od jego złożenia bądź od przesłania formatki, o której jest mowa w punkcie 7, a jeśli wniosek spełni wszystkie warunki zawarte w punkcie 7, Zwrot dokonywany będzie w terminie 15 dni od dnia rozpatrzenia wniosku.
Ile razy mogę wystąpić o Zwrot?
O Zwrot możesz wystąpić tylko raz, w terminie do 180 dni od przeniesienia numeru z innej sieci do T-Mobile na kartę w ramach promocji „Gwarancja satysfakcji z Sieci”. Jeżeli wystąpiłeś/aś o Zwrot wcześniej niż przed dokonaniem 6 opłat za usługę „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB”, nie będziesz uprawniony do Zwrotu kolejnych opłat. Jeśli przeniesiesz więcej niż jeden numer telefonu do T-Mobile na kartę w ramach oferty „Gwarancja satysfakcji z Sieci”, możesz ubiegać się o Zwrot jedynie w stosunku do jednego przeniesionego numeru telefonu.
Po wpłynięciu wniosku o Zwrot Operator będzie się ze mną kontaktował, żeby potwierdzić dane. Jak to będzie wyglądać?
Operator podejmie trzykrotnie próbę kontaktu telefonicznego w celu potwierdzenia danych osobowych Użytkownika wnioskującego o Zwrot.
Co się stanie jeżeli Operatorowi nie uda się ze mną połączyć?
Wniosek o Zwrot nie będzie zrealizowany.