UsługiWirtualna Centrala VPABX

 • Nowoczesna centrala daje pewność, że Twoi klienci zawsze uzyskają połączenie
  z Twoją firmą

Opis usługi

Skorzystaj z usługi Wirtualna centrala abonencka V-PABX jeśli chcesz by Twoi Klienci mogli kontaktować z różnymi działami Twojej firmy przy pomocy jednego, łatwego do zapamiętania numeru. Miej pewność, że zawsze dodzwonią się pomimo tego, że niektórzy Twoi pracownicy będą przebywać poza biurem.

To usługa dla małych i średnich firm, która umożliwia zarządzanie połączeniami i przekierowywanie ich na telefony komórkowe wszystkich pracowników firmy. Posiada funkcje tradycyjnej centralki, ale nie wymaga instalacji skomplikowanej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Jak korzystać

Wirtualna centrala abonencka V-PABX jest częścią grupy rozwiązań Sieć firmowa. Przeznaczona jest dla firm, które mają dostęp do aplikacji Menedżer Sieci firmowej (MSF). Z usługi tej mogą korzystać:

 • obecni Klienci Biznesowi T-Mobile,
 • nowi Klienci, którzy złożyli wniosek na zakup numerów abonamentowych w taryfach biznesowych

Usługa może być samodzielnie konfigurowana przez Ciebie lub Twojego pracownika. Służy do tego Menadżer Sieci firmowej (MSF) - aplikacja internetowa umożliwiająca wybranemu pracownikowi Twojej firmy szczegółową konfigurację każdej funkcji usługi.

 • Zarządzaj

  Zaloguj się do aplikacji Menedżer Sieci firmowej

  Zaloguj się

Jak aktywować usługę

 • Sposób 1.

  Umów spotkanie
  w wybranym sklepie

  Umów spotkanie
 • Sposób 2.

  Zadzwoń pod numer
  (opłata za połączenie zgodna
  z posiadaną taryfą):

  602 900 000

 • Sposób 3.

  Skontaktuj się ze swoim
  Doradcą Biznesowym

 • sprawnie i elastycznie zarządzasz połączeniami przychodzącymi:
  • możesz zdefiniować stacjonarne lub komórkowe numery dostępowe, na które przychodzą do firmy wszystkie połączenia zewnętrzne
  • określasz reguły filtracji i dystrybucji połączeń przychodzących na numery dostępowe
  • możesz zaprojektować własne menu głosowe i nagrać odrębne powitania dla godzin pracy i poza pracą
  • masz możliwość ręcznego kierowania połączeniami - recepcjonistka po odebraniu połączenia przychodzącego na Numer dostępowy i po konsultacji z odbiorcą połączenia, przełącza rozmowę na odpowiedni numer wewnętrzny
 • Nie ponosisz opłat za zakup, serwisowanie i instalację skomplikowanej infrastruktury telekomunikacyjnej, gdyż rozwiązanie zostało oparte przede wszystkim na telefonach komórkowych pracowników Twojej firmy.
 • masz możliwość włączania do struktury Wirtualnej Centrali Abonenckiej V-PABX innych numerów Twojej firmy, w tym również stacjonarnych
 • Obniżasz koszty połączeń wewnątrz firmy - przekierowania z numeru dostępowego na właściwe numery komórkowe pracowników w ramach usługi są bezpłatne.
 • Umożliwiasz klientom i partnerom tani kontakt z Twoją firmą - opłata za połączenie na stacjonarny numer dostępowy naliczana jest jak za połączenie stacjonarne, choć docelowo klienci i partnerzy dodzwaniają się do pracowników firmy na ich telefony komórkowe.

Dzięki usłudze Wirtualna Centrala Abonencka V-PABX określasz reguły filtrowania i dystrybucji połączeń przychodzących na numery dostępowe.

Przychodzące połączenia mogą być kolejkowane, a ich dystrybucja wewnątrz firmy zorganizowana zgodnie z określonymi zasadami:

 • czas nadejścia połączenia - w zależności od czasu nadejścia połączenie jest obsługiwane zgodnie ze scenariuszem dla godzin roboczych lub też scenariuszem poza godzinami pracy
 • numer kierunkowy - połączenia ze wskazanej strefy numeracyjnej (lub kraju) są kierowane wprost do zdefiniowanej grupy pracowników lub do biura w określonym regionie
 • lista numerów zabronionych - numery (lub całe zakresy numeracyjne) znajdujące się na tej liście nie mogą połączyć się z numerami wewnętrznymi
 • numer VIP - numery umieszczone na liście numerów VIP automatycznie umieszczane są na początku listy połączeń oczekujących.

Innym rozwiązaniem jest automatyczna dystrybucja połączeń, w której dzwoniący prowadzony jest
za pomocą drzewa zapowiedzi głosowych do swojego rozmówcy. Możliwe jest również bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych pracowników firmy, co pozwala na skrócenie czasu połączenia i natychmiastowe dotarcie do właściwej osoby.

Połączenia przychodzące mogą być kierowane do określonej grupy (na przykład określonego działu
w firmie), a wewnątrz niej przekazywane według konkretnych reguł, na przykład:

 • jednoczesne wywołanie abonentów z grupy,
 • kierowanie połączeń do grupy pracowników we wcześniej zdefiniowanej kolejności,
 • kierowane połączeń do grupy pracowników w kolejności losowej.

Klient chciałby skontaktować się telefonicznie z działem handlowym firmy.

Klient wybiera numer telefonu do działu handlowego, który podawany jest w materiałach informacyjnych firmy.

Rozwiązanie automatyczne: system automatycznie, według wcześniej zdefiniowanych przez Administratora reguł, odnajduje pracowników działu handlowego, do których połączenie jest przekazywane. Jeżeli jeden z pracowników działu nie odbiera telefonu, system ponownie wyszukuje następną osobę i próbuje przekazać połączenie do niej, i tak dalej - sukcesywnie, aż do momentu, kiedy połączenie zostanie podjęte.

Rozwiązanie ręczne: recepcjonistka po przyjęciu połączenia zawiesza je, zawiadamia o połączeniu pracownika działu, jeżeli dana osoba jest zainteresowana podjęciem połączenia, przekazuje do niej połączenie.

Firma chciałaby uruchomić własną infolinię.

Administrator firmy wybiera numer infolinii i, korzystając z aplikacji Menedżer Sieci Firmowej (MSF), przypisuje do niej numery pracowników, z którymi są łączeni Klienci. Pracownicy mogą się dowolnie przemieszczać - nie muszą znajdować się stale przy biurku, gdyż połączenia są przekazywane na ich telefony komórkowe. Administrator definiuje reguły, według których połączenia są przekazywane do konkretnych pracowników lub grup, uwzględniając np. godziny i dni, w których dany pracownik pracuje. Wszystkie zmiany Administrator wprowadza samodzielnie przy wykorzystaniu MSF - firma nie ponosi opłat za skomplikowaną konfigurację centralki.

Firma posiadająca kilka oddziałów regionalnych chciałaby, aby Klienci z wyznaczonych regionów dodzwaniali się do pracowników odpowiedzialnych za dany region.

Wystarczy, że pracownicy posiadają telefony komórkowe - Administrator, korzystając z aplikacji Menedżer Sieci Firmowej, w prosty sposób konfiguruje system, tak aby połączenia przychodzące ze wskazanej strefy numeracyjnej (lub kraju) były kierowane wprost do pracowników w określonym regionie. Dzięki temu Klienci, dzwoniąc np. z województwa mazowieckiego, łączą się z konsultantami obsługującymi właśnie ten region, a Klienci z zachodniopomorskiego - do swoich konsultantów.

Firma posiada grupę handlowców, do których trudno się dodzwonić, ponieważ ich linie telefoniczne są często zajęte.

Administrator przypisuje jeden numer telefonu (komórkowy lub stacjonarny) do całej grupy handlowców oraz określa reguły dystrybucji połączeń przychodzących. Dzięki temu, Klient dzwoniąc na taki numer dodzwania się:

 • jednocześnie do grupy handlowców (dzwonią wszystkie telefony), a połączenie podejmowane jest przez handlowca, który jest w danym momencie wolny
 • do wybranych pracowników w określonej przez Administratora kolejności - kiedy pierwszy z listy handlowiec nie odbiera połączenia, przechodzi ono do kolejnego pracownika itd.
 • do wybranych pracowników w kolejności losowej.

Administrator może w każdej chwili dowolnie modyfikować każdą z ustalonych wcześniej reguł.
Może np. dodać lub usunąć osoby z takiej grupy, utworzyć podgrupy zadaniowe itp.

Szczegóły zasad dystrybucji połączeń przychodzących zawarte są w Regulaminie usługi.