Płatności Video f@ktura

  • Twoja faktura
    w specjalnej wersji video

    Video f@ktura

Opis usługi

Dla Twojej wygody wprowadziliśmy fakturę w wersji video. Zobacz przykładowy film, w którym pokazujemy, z jakich pozycji składa się faktura:

Jak aktywować usługę

Usługa nie wymaga aktywacji. Jest udostępniana Klientom abonamentowym bezpłatnie, jednorazowo, w następujących sytuacjach:

  • po podpisaniu aneksu do umowy,
  • po dokonaniu cesji numeru telefonu.

Jeżeli np. przedłużysz swoją umowę z nami, kolejną fakturę miesięczną udostępnimy Ci w postaci filmu. Będzie do niego prowadził banner umieszczony w f@kturze na e-mail lub w aplikacji MiBOA.

Video f@ktura jest spersonalizowana i pokazuje realne dane z Twojej faktury.

Dokumenty do pobrania

  • Regulamin

    "Przesyłanie faktury w formie elektronicznej"

Nie możesz odczytać pliku - kliknij tutaj i ściągnij bezpłatny program Adobe Reader.