Pytania i odpowiedzi

Zasięg i roaming

Co to jest roaming międzynarodowy?

To możliwość korzystania z telefonu komórkowego poza granicami kraju. O roamigu międzynarodowym mówimy od momentu zalogowania się twojego telefonu komórkowego do sieci zagranicznego operatora telefonii komórkowej.

W jaki sposób mogę aktywować roaming międzynarodowy?

Klient roaming międzynarodowy może aktywować w momencie podpisania umowy, w salonie lub sklepie firmowym T-Mobile Polska S.A. przez aplikację mobilną Mój T-Mobile oraz przez Konsultanta infolinii +48 602900000.

Jak mogę sprawdzić czy mam aktywną usługę roamingu międzynarodowego?

To czy usługa roamingu jest aktywna można najszybciej sprawdzić po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej Mój T-Mobile. Można też to sprawdzić u konsultanta w salonie lub sklepie firmowym T-Mobile Polska S.A.

To czy usługa roamingu jest aktywna można najszybciej sprawdzić po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej Mój T-Mobile. Można też to sprawdzić u konsultanta w salonie lub sklepie firmowym T-Mobile Polska S.A.

Dla nowo podpisanych umów aktywacja usługi roamingu międzynarodowego trwa maksymalnie do 48 godzin od momentu podpisania umowy. Jeżeli Klient korzysta już z usług T-Mobile to aktywacja nie powinna przekroczyć 30 minut od momentu złożenia dyspozycji. Należy pamiętać o tym, że aby usługa roamingu międzynarodowego działała poprawnie koniczne jest po przekroczeniu granicy włączenie i wyłączenie telefon.

Co to jest Polityka Uczciwego Korzystania z Roamingu Międzynarodowego?

Unia Europejska w celu zapobiegania niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług w roamingu np. stałemu korzystaniu z usług poza granicami kraju wprowadziła Politykę Uczciwego Korzystania z zasady „Roam Like At Home (Roaming jak w kraju), W przypadku stwierdzenia, że usługi roamingu są wykorzystywane dla celów innych niż okresowe podróże, T-Mobile może stosować dodatkowe opłaty w maksymalnej wysokości regulowanych stawek hurtowych.

Opłaty dodatkowe mogą być naliczone klientom, którzy w ciągu ostatnich 4 miesięcy:
a) częściej przebywali w roamingu w UE niż w kraju;
b) więcej korzystali z usług telekomunikacyjnych w roamingu w UE niż w kraju.

Klienci każdorazowo będą informowani z wyprzedzeniem o zastosowaniu opłat wynikających z polityki Uczciwego Korzystania z „Roam Like At Home (Roaming jak w kraju)”. Treść Polityki Uczciwego Korzystania dołączamy do każdego cennika roamingowego. Znajduje się ona na ostatnich stronach cennika.

Jakie są opłaty w roamingu międzynarodowym w UE od 01 lipca2018r.?

Klienci, którzy podpisali umowę lub aneks do 30.06.2018 r. włącznie mogą wykorzystywać część krajowego limitu danych na transmisję w roamingu w UE, jaką otrzymują w ramach abonamentu. Wielkość limitu do wykorzystania w UE zależy od wysokości abonamentu. Klienci, którzy podpiszą umowę od 1 lipca 2018 roku, bez względu na wysokość abonamentu, otrzymają pakiet 1 GB danych bez żadnych dodatkowych opłat. Powyżej tej ilości, aż do wyczerpania wartości przyznanego Limitu danych UE jaki przysługuje klientowi w ramach abonamentu, zastosowana będzie dopłata w wysokości 14,91 złotych za 1 GB (12,12 netto w masowych ofertach biznesowych). Po przekroczeniu Limitu danych UE naliczane będą opłaty zgodnie z cennikiem roamingowym, czyli 31,06 złotych za 1 GB (25,25 złotych netto).

Czy w jednym cyklu rozliczeniowym mogę włączyć więcej, niż jeden pakiet „Travel &Surf UE + kraje T-Mobile w Europie”?

Tak. Można zamówić jednocześnie kilka pakietów „Travel &Surf UE + kraje T-Mobile w Europie”.

Jak są rozliczane połączenia w ramach posiadanych pakietów roamingowych realizowane ze statków i promów?

Promy i Statki to specjalna „kategoria” która taryfikowana jest inaczej niż Unia Europejska. Opłaty za takie połączenia są wyższe i nie są rozliczane w ramach paczek UE.