Pytania i odpowiedzi

Zasięg i roaming

Jakie kraje znajdują się w Strefie Roamingowej 1A,czyli w ramach Unii Europejskiej?

Do strefy Roamingowej 1A należą następujące państwa i terytoria zależne: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr (Republika Cypryjska), Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania (również Wyspy Kanaryjskie), Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Martynika, Niemcy, Portugalia (również Madera oraz Azory), Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia, należące do tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Co to jest roaming międzynarodowy?

To możliwość korzystania z telefonu komórkowego poza granicami kraju. O roamigu międzynarodowym mówimy od momentu zalogowania się twojego telefonu komórkowego do sieci zagranicznego operatora telefonii komórkowej.

W jaki sposób mogę aktywować roaming międzynarodowy?

Klient roaming międzynarodowy może aktywować w momencie podpisania umowy, w salonie lub sklepie firmowym T-Mobile Polska S.A. przez aplikację mobilną Mój T-Mobile oraz przez Konsultanta infolinii +48 602900000.

Jak mogę sprawdzić czy mam aktywną usługę roamingu międzynarodowego?

To czy usługa roamingu jest aktywna można najszybciej sprawdzić po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej Mój T-Mobile. Można też to sprawdzić u konsultanta w salonie lub sklepie firmowym T-Mobile Polska S.A.

To czy usługa roamingu jest aktywna można najszybciej sprawdzić po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej Mój T-Mobile. Można też to sprawdzić u konsultanta w salonie lub sklepie firmowym T-Mobile Polska S.A.

Dla nowo podpisanych umów aktywacja usługi roamingu międzynarodowego trwa maksymalnie do 48 godzin od momentu podpisania umowy. Jeżeli Klient korzysta już z usług T-Mobile to aktywacja nie powinna przekroczyć 30 minut od momentu złożenia dyspozycji. Należy pamiętać o tym, że aby usługa roamingu międzynarodowego działała poprawnie koniczne jest po przekroczeniu granicy włączenie i wyłączenie telefon.

Co to jest Polityka Uczciwego Korzystania z Roamingu Międzynarodowego?

Unia Europejska w celu zapobiegania niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług w roamingu np. stałemu korzystaniu z usług poza granicami kraju wprowadziła Politykę Uczciwego Korzystania z zasady „Roam Like At Home (Roaming jak w kraju), W przypadku stwierdzenia, że usługi roamingu są wykorzystywane dla celów innych niż okresowe podróże, T-Mobile może stosować dodatkowe opłaty w maksymalnej wysokości regulowanych stawek hurtowych.

Opłaty dodatkowe mogą być naliczone klientom, którzy w ciągu ostatnich 4 miesięcy:
a) częściej przebywali w roamingu w UE niż w kraju;
b) więcej korzystali z usług telekomunikacyjnych w roamingu w UE niż w kraju.

Klienci każdorazowo będą informowani z wyprzedzeniem o zastosowaniu opłat wynikających z polityki Uczciwego Korzystania z „Roam Like At Home (Roaming jak w kraju)”. Treść Polityki Uczciwego Korzystania dołączamy do każdego cennika roamingowego. Znajduje się ona na ostatnich stronach cennika.

Jakie są opłaty w roamingu międzynarodowym w UE od 01 lipca2018r.?

Klienci, którzy podpisali umowę lub aneks do 30.06.2018 r. włącznie mogą wykorzystywać część krajowego limitu danych na transmisję w roamingu w UE, jaką otrzymują w ramach abonamentu. Wielkość limitu do wykorzystania w UE zależy od wysokości abonamentu. Klienci, którzy podpiszą umowę od 1 lipca 2018 roku, bez względu na wysokość abonamentu, otrzymają pakiet 1 GB danych bez żadnych dodatkowych opłat. Powyżej tej ilości, aż do wyczerpania wartości przyznanego Limitu danych UE jaki przysługuje klientowi w ramach abonamentu, zastosowana będzie dopłata w wysokości 14,91 złotych za 1 GB (12,12 netto w masowych ofertach biznesowych). Po przekroczeniu Limitu danych UE naliczane będą opłaty zgodnie z cennikiem roamingowym, czyli 31,06 złotych za 1 GB (25,25 złotych netto).

Czy w jednym cyklu rozliczeniowym mogę włączyć więcej, niż jeden pakiet „Travel &Surf UE + kraje T-Mobile w Europie”?

Tak. Można zamówić jednocześnie kilka pakietów „Travel &Surf UE + kraje T-Mobile w Europie”.

Jak są rozliczane połączenia w ramach posiadanych pakietów roamingowych realizowane ze statków i promów?

Promy i Statki to specjalna „kategoria” która taryfikowana jest inaczej niż Unia Europejska. Opłaty za takie połączenia są wyższe i nie są rozliczane w ramach paczek UE.