Płatności i fakturySzukam potwierdzenia kwoty miesięcznej, jaką usłyszałem przy zawieraniu umowy/aneksu.

Szukam potwierdzenia kwoty miesięcznej, jaką usłyszałem przy zawieraniu umowy/aneksu. Które z opłat mają charakter jednorazowy, a o ile je przekroczyłem limity i dlaczego?

Na kwotę, na którą umówiłeś się przy zawieraniu umowy lub jej przedłużaniu składają się pozycje z działu A1 Abonamenty i opłaty cykliczne (abonament telefoniczny, opłaty cykliczne za wybrane dodatkowe usługi, rabaty stałe) oraz B Raty sprzętowe (o ile są one w Twojej ofercie).

Pozostałe opłaty wymienione w pozycjach faktury:

  • A2 Naliczenia dodatkowe to opłaty jednorazowe i wynikające np. z przekroczenia posiadanych limitów oraz
  • A3 Inne opłaty to opłaty za usługi nietelekomunikacyjne, opłaty nieobjęte podatkiem VAT czy też zakupy w sklepach partnerów T-Mobile.