Płatności i fakturyKwoty za poszczególne usługi różnią się od tych z oferty - są wyrażone netto – ile wynoszą brutto?

Kwoty za poszczególne usługi różnią się od tych z oferty - są wyrażone netto – ile wynoszą brutto?

Opłaty są rozliczane w kwotach netto, a podatek VAT naliczany jest raz od sumy opłat za wszystkie usługi danego rodzaju i zaprezentowany na Twojej fakturze.

Na stronach ze szczegółowym rozliczeniem numerów w podsumowaniach pozycji A1, A2 czy A3 dla poszczególnych opłat za usługi w kwotach netto dodajemy również informacyjnie wartość brutto.

Wartość twojego miesięcznego zobowiązania wynikającego z oferty otrzymasz w pozycji A1 Abonamenty i opłaty stałe oraz B Raty za sprzęt (jeśli są one w Twojej ofercie).

Opłaty w pozycjach A2 Naliczenia dodatkowe mają charakter jednorazowy i zależą od zmian na koncie jakie wykonasz oraz realizowanych połączeń poza posiadanymi pakietami.

Natomiast pozycja A3 Inne opłaty dotyczy usług nietelekomunikacyjnych i/lub opłat nieobjętych podatkiem VAT czy też zakupów w sklepach partnerów T-Mobile.

Ze względu na zaokrąglenia podatku VAT do pełnego grosza, suma informacyjnych kwot brutto z pojedynczych pozycji może nieznacznie różnić się od Kwoty brutto do zapłaty. Właściwą jest kwota wskazana w pozycji A+B Kwota do zapłaty.