Płatności i fakturyKwota do zapłaty – z jakich kategorii się składa, czy obejmuje zaległości lub nadpłatę z pozycji C?

Kwota do zapłaty – z jakich kategorii się składa, czy obejmuje zaległości lub nadpłatę z pozycji C?

„Kwota do zapłaty” składa się z wartości A Twoja faktura VAT, pozycji B Raty za sprzęt oraz pozycji C Stan konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Jeśli posiadasz nadpłatę lub niedopłatę wynikającą z poprzednich okresów to kwota nadpłaty lub niedopłaty zostanie automatycznie uwzględniona w kwocie do zapłaty (A+B+C).