Pytania i odpowiedzi

Płatności i faktury

Jak czytać fakturę?Dlaczego kwota mojej pierwszej faktury jest wyższa od kwoty, na którą się zgodziłem w trakcie podpisywania umowy/aneksu?Zapłaciłem za fakturę, jak mogę przekazać informację, aby uniknąć blokady numeru? Jaką kwotę mam wpłacić w celu odblokowania telefonu?Saldo konta – ile wynosi kwota, którą należy zapłacić?Mam nadpłatę na swoim numerze, jak ją odzyskać?Czemu na swojej fakturze mam dodatkowo płatny Internet skoro miał być wliczony w abonament?Kiedy otrzymam pierwszą fakturę?Na fakturze mam opłatę Rata sprzętowa, co to jest?Gdzie znajdę listą swoich rat za otrzymane urządzenie?Jak otrzymać rachunek szczegółowy? Co oznacza korekta stanu konta występująca w częsci ROZLICZENIE KONTA? Kwota do zapłaty – z jakich kategorii się składa, czy obejmuje zaległości/nadpłatę? Wpłaciłem jedną kwotę, a w części ROZLICZENIE KONTA widzę dwie pozycje „wpłata” z różnymi kwotami, dlaczego? Kwoty za poszczególne usługi różnią się od tych z oferty - są wyrażone netto – ile wynoszą brutto? Szukam potwierdzenia kwoty miesięcznej, jaką usłyszałem przy zawieraniu umowy/aneksu. Które z opłat mają charakter jednorazowy,
a o ile je przekroczyłem limity i dlaczego?
Mam kilka numerów, ile muszę zapłacić za każdy z nich? Usługi i serwisy Premium – co to jest „Serwisy WWW/WAP Specjalny”? Ile wykorzystałem danych / minut z przysługujących mi pakietów? O ile minut/danych przekroczyłem pakiety? Mam dwa telefony na fakturze. Na stronie trzeciej przy Rozliczeniu wszystkich numerów mam podane kwoty brutto z podsumowaniem opłat dla każdego z numerów. Suma tych kwot różni się o 1 grosz od kwoty do zapłaty. Z czego to wynika? Na szczegółowym Podsumowaniu opłat dla numeru w pozycji A2 Naliczenia dodatkowe mam pozycje „Zwrot…” i „Naliczenie…”. Co to znaczy? Co to są opłaty naliczone na koncie Klienta? Dlaczego niektóre pozycje na fakturze elektronicznej oznaczone są ikoną "i" ?