Internet mobilny Jeśli dokonam zmiany limitu danych na wyższy, czy będę mógł powrócić do limitu początkowego?

Jeśli dokonam zmiany limitu danych na wyższy, czy będę mógł powrócić do limitu początkowego?

Tak. Dyspozycja zostanie zrealizowana od następnego cyklu rozliczeniowego.