Pytania i odpowiedzi

Instrukcja konfiguracji dekodera Kaon KSTB6077

Do czego służy dekoder?

Dekoder MagentaRozrywka Box jest odbiornikiem naziemnej telewizji cyfrowej oraz usług dodatkowych. Dzięki niemu możesz mieć bezpośredni dostęp do serwisu Netflix, IPLA, Amazon Prime Video, świata muzyki i klipów z wykorzystaniem Tidal, YouTube oraz najnowszych aplikacji i gier dostępnych w sklepie Google Play.

Aby podłączyć dekoder, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz kabel antenowy do anteny lub instalacji antenowej DVB-T oraz do wejście ANT IN w dekoderze

2. Podłącz kabel HDMI do telewizora,  projektora lub monitora oraz do wejście HDMI w dekoderze

3. Podłącz zasilacz do wejścia 12V=1.5A IN w dekoderze oraz  do gniazdka elektrycznego

4. Podłącz router za pomocą kabla Ethernet do wejścia RJ45 w dekoderze lub opcjonalnie skorzystaj z połączenia Wi-Fi (podczas procesu pierwszego uruchomienia dekodera)

5. Ustaw przełącznik ON/OFF w pozycji ON

Opcjonalnie możesz podłączyć zestaw audio do złącza SPDIF

Prawdopodobnie na telewizorze należy zmienić źródło portu, do którego podłączony został dekoder. W tym celu na pilocie od telewizora należy wybrać źródło HDMI.

Dokładny opis, krok po kroku, jak dokonać konfiguracji podczas pierwszego uruchomienia, zobaczysz na filmie instruktażowym.

Zobacz film instruktażowy

Wciśnij przycisk z boku dekodera, a następnie na pilocie wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski OK oraz przez 5 sekund.

Z poziomu ustawień dekodera wybierz kolejno: Ustawienia/Ustawienia urządzenia/Dodaj akcesoria/Akcesoria, następnie wprowadź dodatkowe urządzenia w tryb parowania i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie telewizora oraz instrukcją urządzenia, które chcesz podłączyć.

Aby zalogować się do konta Google wybierz  z poziomu menu: USTAWIENIA/Ustawienia urządzenia/+ Dodaj konto. Następnie zaloguj się podając na ekranie telewizora adres email i hasło usługi Google Gmail.

Po zalogowaniu uzyskasz możliwość pobierania aplikacji ze sklepu Google Play lub będziesz miał dostęp do swoich playlist z ulubionymi klipami w YouTube.

Aby to zrobić należy przejść do zakładki „Aplikacje i Gry”, wybrać Google Play Store, zalogować się do swojego konta w Google (jeżeli nie zalogowałeś się wcześniej), a następnie wyszukać (głosowo lub pisemnie) ulubioną aplikację i zainstalować ją na urządzeniu.

Aby usunąć aplikację, przejdź do zakładki APLIKACJE I GRY (możesz również skorzystać z pilota, naciskając przycisk APP), w sekcji Aplikacje należy uruchomić Google Play Store, wejść w zakładkę Moje aplikacje i wybrać aplikacje do usunięcia. Następnie należy zaznaczyć opcję Odinstaluj i zatwierdzić wybór przyciskiem OK. Po usunięciu, aplikacja nie będzie już dostępna w żadnej z zakładek menu głównego.

Podłącz kabel Ethernet do wejścia RJ45 w dekoderze i do routera z dostępem do sieci Internet lub wykorzystaj połączenie Wi-Fi.  W tym celu wybierz kolejno: Ustawienia/Urządzenie – Sieć/Dostępne sieci i wybierz Twoją sieć Wi-Fi. 

Uwaga! Suwak przy znaczku Wi-Fi powinien podświetlać się na niebiesko. 

 

Możesz skorzystać z łącza internetowego od dowolnego dostawcy.

Aby oglądać kanały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T konieczne jest podłączenie dekodera do anteny telewizji cyfrowej DVB-T lub domowej instalacji antenowej z sygnałem DVB-T. Jeżeli nie posiadasz takiej anteny, możesz ją nabyć w sklepach T-Mobile.

Jeżeli podłączyłeś dekoder do anteny/instalacji antenowej, wykonaj następujące kroki: 
-wejdź w USTAWIENIA/Ustawienia DVB-T
-po wyświetleniu ekranu Kanały telewizji naziemnej, wybierz opcję Wyszukaj 
-po zakończeniu wyszukiwania kanałów telewizji naziemnej wybierz opcję Zapisz

Wejdź z poziomu menu w USTAWIENIA/Ustawienia DVB-T, następnie wybierz opcję Narzędzie diagnostyczne. Możesz sprawdzić jeden z trzech parametrów: siła sygnału, jakość sygnału oraz poziom błędów w kontekście konkretnego kanału telewizyjnego lub częstotliwości.

W celu zmiany języka z menu wybierz SETTINGS/System settings. Następnie wybierz język Polski i zatwierdź przyciskiem OK na pilocie.

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji: Instrukcja obsługi dekodera