Archiwum komunikatów dot. Regulacji UE

KOMUNIKAT T-MOBILE POLSKA S.A. W SPRAWIE USŁUG ROAMINGOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH W ZWIĄZKU Z WYJŚCIEM WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej („Brexit”) i pytaniami abonentów co do cen usług/połączeń roamingowych w Wielkiej Brytanii i międzynarodowych z Polski do Wielkiej Brytanii, uprzejmie informujemy, że na dzień Brexitu (tj. na dzień 30 marca 2019r.) nie planujemy zmiany istniejących umów w zakresie tych usług/połączeń. Powyższe może ulec zmianie na skutek nowej, nieznanej dziś sytuacji prawnej.
Będziemy informować abonentów o skutkach Brexitu dla usług telekomunikacyjnych T-Mobile.

ZMIANA DODATKOWYCH OPŁAT WYRÓWNAWCZYCH W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A (KOMUNIKAT Z DN. 17.04.2019 R.)

T-Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 19 maja 2019 r. zmiany Dodatkowych Opłat Wyrównawczych za transmisję danych (Mobilny Internet) w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj. Istota zmian wynika z decyzji Prezesa UKE z dn. 10.04.2019 r. i polega na obniżeniu Dodatkowej Opłaty Wyrównawczej za transmisję danych (Mobilny Internet) w Strefie Roamingowej 1A. Od 19.05.2019 r. opłata ta wynosi 4,00 zł (3,25 netto) za 1 GB i dotyczy wszystkich Klientów abonamentowych T-Mobile, którzy zawarli umowę lub aneks do umowy począwszy od 01.07.2018 r.

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 19 maja 2019 r. W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T-Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy obowiązujące na czas nieokreślony.

Naliczanie dodatkowych opłat nastąpi niezależnie od stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania.

W poniższych dwóch zakładkach udostępniamy:

Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu do dnia 18 maja 2019 r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu od dnia 19 maja 2019 r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach usług roamingowych.

Poniższe dotyczy tylko umów w systemie abonamentowym i systemie Mix. Pod kolejnymi linkami udostępniamy: ZAŁĄCZNIKI „PROMOCYJNE DODATKOWE OPŁATY WYRÓWNAWCZE W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A” z zasadami dla okresu do dnia 18 maja 2019 r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), ZAŁĄCZNIKI „PROMOCYJNE DODATKOWE OPŁATY WYRÓWNAWCZE W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A” z zasadami dla okresu od dnia 19 maja 2019 r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w tych załącznikach.

ZMIANA CEN USŁUG ROAMINGOWYCH OD 01 STYCZNIA 2019R. (KOMUNIKAT Z 30.11.2018)

T-Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 1 stycznia 2019r. zmiany cen usług roamingowych. Istota zmian wynika z konieczności wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej i polega na obniżeniu niektórych cen dla usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj ).

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 01 stycznia 2019r. W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T-Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne obowiązujące na czas nieokreślony.

W poniższych dwóch zakładkach udostępniamy:

Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu do dnia 31 grudnia 2018r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu od dnia 01 stycznia 2019r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach usług roamingowych.

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów rynku biznesowego t-mobile”

Cennik dla taryf:proFirma NOVA - dostępne od 24.11.2016

Cennik USŁUG RoamingowyCH „O” – DLA ABONENTÓW Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf:DATA JUMP - dostępne od 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „O” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile

Cennik dla taryf:proFirma NOVA - dostępne do 24.11.2016

Cennik USŁUG RoamingowyCH „L” – DLA ABONENTÓW Rynku prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „P”- dla abonentów rynku biznesowego t-mobile”

Cennik dla taryf:DATA JUMP - dostęne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „M” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 06.07.2017

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 01.07.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile od 1 lipca 2018

Cennik dla taryf:Magenta Biznes - 18.04.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „R” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile

Cennik dla taryf:Magenta Biznes - od 01.07.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "R"- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile z dnia 1 lipca 2018

Cennik dla taryf:Pakiet Biznes 10, Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 40, Pakiet Biznes 60, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż, Pakiet Biznes Firma 2000, Pakiet Biznes Firma 5000, Pakiet Biznes Firma Top, Nowy PB 20, Nowy PB 40, Nowy PB 70, Nowy PB 120, Nowy PB 230, Nowy PB Prestiż, Nowy PBF 2000, Nowy PBF 5000, Nowy PBF Top, Nowa Biznes 15 Start, Nowa Biznes 60 Pro, Nowa Biznes 120 Pro, Nowa Biznes 180 VIP, Nowa Biznes 240 VIP, Nowa Biznes 500 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 15 Start, Nowa KorpoEx Biznes 60 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 120 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 180 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 240 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 500 VIP, Komfort Biznes Kontakt 60, Komfort Biznes Profi 340, Komfort Biznes Prestiż 1400, Komfort Biznes XL, Po prostu Biznes, Nowa

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „H” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Pakiet dla Biznesu 20, Pakiet dla Biznesu 45, Pakiet dla Biznesu 80, Pakiet dla Biznesu 140, Pakiet dla Biznesu 240, Pakiet dla Biznesu 400, Pakiet Korporacyjny 2000, Pakiet Korporacyjny 5000, Pakiet Korporacyjny TOP.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „C” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Firma 55, Firma 115, Firma 215, Firma 325, Firma 445, Firma 700, Demolinia 40, Demolinia 120, Demolinia 230, TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L, Specjalna TAKAjakTY L, Komfort Euro.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „G” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Cennik dla taryf: Komfort Blue

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „E” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:proFirma, Nowa Firma 60, Nowa Firma 150, Nowa Firma 270, Nowa Firma 410, Nowa Firma 600, Nowa Firma 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma Demolinia 1000, Komfort MAX.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „F” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Nowy Pakiet Biznes 10.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „J” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Magenta Biznes - od 21.11.2018

Cennik usług Roamingowych "R" - DLA ABONENTÓW Rynku Biznesowego T-Mobile z dnia 21 listopda 2018

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 21.11.2018

Cennik usług Roamingowych "N" - DLA ABONENTÓW Rynku Biznesowgo T-Mobile z dnia 21 listopada 2018

Cennik dla taryf:DATA JUMP - dostępne od 21.11.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „O” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile z dnia 21 listopada 2018

Cennik dla taryf:Taryfy Telemetrycznej oraz Taryfy Telemetrycznej Opcja

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „A” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Taryfy Telemetrycznej 10 oraz Taryfy Telemetrycznej Top.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „I” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów rynku biznesowego t-mobile”

Cennik dla taryf:proFirma NOVA - dostępne od 24.11.2016

Cennik USŁUG RoamingowyCH „O” – DLA ABONENTÓW Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf:DATA JUMP - dostępne od 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „O” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile

Cennik dla taryf:proFirma NOVA - dostępne do 24.11.2016

Cennik USŁUG RoamingowyCH „L” – DLA ABONENTÓW Rynku prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „P”- dla abonentów rynku biznesowego t-mobile”

Cennik dla taryf:DATA JUMP - dostęne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „M” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 06.07.2017

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 01.07.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile od 1 lipca 2018

Cennik dla taryf:Magenta Biznes - 18.04.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „R” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile

Cennik dla taryf:Magenta Biznes - od 01.07.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "R"- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile z dnia 1 lipca 2018

Cennik dla taryf:Pakiet Biznes 10, Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 40, Pakiet Biznes 60, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż, Pakiet Biznes Firma 2000, Pakiet Biznes Firma 5000, Pakiet Biznes Firma Top, Nowy PB 20, Nowy PB 40, Nowy PB 70, Nowy PB 120, Nowy PB 230, Nowy PB Prestiż, Nowy PBF 2000, Nowy PBF 5000, Nowy PBF Top, Nowa Biznes 15 Start, Nowa Biznes 60 Pro, Nowa Biznes 120 Pro, Nowa Biznes 180 VIP, Nowa Biznes 240 VIP, Nowa Biznes 500 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 15 Start, Nowa KorpoEx Biznes 60 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 120 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 180 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 240 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 500 VIP, Komfort Biznes Kontakt 60, Komfort Biznes Profi 340, Komfort Biznes Prestiż 1400, Komfort Biznes XL, Po prostu Biznes, Nowa

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „H” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Pakiet dla Biznesu 20, Pakiet dla Biznesu 45, Pakiet dla Biznesu 80, Pakiet dla Biznesu 140, Pakiet dla Biznesu 240, Pakiet dla Biznesu 400, Pakiet Korporacyjny 2000, Pakiet Korporacyjny 5000, Pakiet Korporacyjny TOP.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „C” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Firma 55, Firma 115, Firma 215, Firma 325, Firma 445, Firma 700, Demolinia 40, Demolinia 120, Demolinia 230, TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L, Specjalna TAKAjakTY L, Komfort Euro.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „G” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Cennik dla taryf: Komfort Blue

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „E” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:proFirma, Nowa Firma 60, Nowa Firma 150, Nowa Firma 270, Nowa Firma 410, Nowa Firma 600, Nowa Firma 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma Demolinia 1000, Komfort MAX.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „F” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Nowy Pakiet Biznes 10.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „J” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Magenta Biznes - od 21.11.2018

Cennik usług Roamingowych "R" - DLA ABONENTÓW Rynku Biznesowego T-Mobile z dnia 21 listopda 2018

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 21.11.2018

Cennik usług Roamingowych "N" - DLA ABONENTÓW Rynku Biznesowgo T-Mobile z dnia 21 listopada 2018

Cennik dla taryf:DATA JUMP - dostępne od 21.11.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „O” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile z dnia 21 listopada 2018

Cennik dla taryf:Taryfy Telemetrycznej oraz Taryfy Telemetrycznej Opcja

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „A” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Taryfy Telemetrycznej 10 oraz Taryfy Telemetrycznej Top.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „I” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Treści przekreślone są usuwane a treści podkreślone są wstawiane do dokumentów.

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów rynku biznesowego t-mobile”

Cennik dla taryf:proFirma NOVA - dostępne od 24.11.2016

Cennik USŁUG RoamingowyCH „O” – DLA ABONENTÓW Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf:DATA JUMP - dostępne od 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „O” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile

Cennik dla taryf:proFirma NOVA - dostępne do 24.11.2016

Cennik USŁUG RoamingowyCH „L” – DLA ABONENTÓW Rynku prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „P”- dla abonentów rynku biznesowego t-mobile”

Cennik dla taryf:DATA JUMP - dostęne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „M” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 06.07.2017

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 01.07.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile od 1 lipca 2018

Cennik dla taryf:Magenta Biznes - 18.04.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „R” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile

Cennik dla taryf:Magenta Biznes - od 01.07.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "R"- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile z dnia 1 lipca 2018

Cennik dla taryf:Pakiet Biznes 10, Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 40, Pakiet Biznes 60, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż, Pakiet Biznes Firma 2000, Pakiet Biznes Firma 5000, Pakiet Biznes Firma Top, Nowy PB 20, Nowy PB 40, Nowy PB 70, Nowy PB 120, Nowy PB 230, Nowy PB Prestiż, Nowy PBF 2000, Nowy PBF 5000, Nowy PBF Top, Nowa Biznes 15 Start, Nowa Biznes 60 Pro, Nowa Biznes 120 Pro, Nowa Biznes 180 VIP, Nowa Biznes 240 VIP, Nowa Biznes 500 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 15 Start, Nowa KorpoEx Biznes 60 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 120 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 180 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 240 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 500 VIP, Komfort Biznes Kontakt 60, Komfort Biznes Profi 340, Komfort Biznes Prestiż 1400, Komfort Biznes XL, Po prostu Biznes, Nowa

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „H” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Pakiet dla Biznesu 20, Pakiet dla Biznesu 45, Pakiet dla Biznesu 80, Pakiet dla Biznesu 140, Pakiet dla Biznesu 240, Pakiet dla Biznesu 400, Pakiet Korporacyjny 2000, Pakiet Korporacyjny 5000, Pakiet Korporacyjny TOP.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „C” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Firma 55, Firma 115, Firma 215, Firma 325, Firma 445, Firma 700, Demolinia 40, Demolinia 120, Demolinia 230, TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L, Specjalna TAKAjakTY L, Komfort Euro.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „G” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Dotyczy: Cennik dla taryf: Komfort Blue

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „E” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:proFirma, Nowa Firma 60, Nowa Firma 150, Nowa Firma 270, Nowa Firma 410, Nowa Firma 600, Nowa Firma 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma Demolinia 1000, Komfort MAX.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „F” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Nowy Pakiet Biznes 10.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „J” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Magenta Biznes - od 21.11.2018

Cennik usług Roamingowych "R" - DLA ABONENTÓW Rynku Biznesowego T-Mobile z dnia 21 listopda 2018

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 21.11.2018

Cennik usług Roamingowych "N" - DLA ABONENTÓW Rynku Biznesowgo T-Mobile z dnia 21 listopada 2018

Cennik dla taryf:DATA JUMP - dostępne od 21.11.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „O” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile z dnia 21 listopada 2018

Cennik dla taryf:Taryfy Telemetrycznej oraz Taryfy Telemetrycznej Opcja

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „A” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Taryfy Telemetrycznej 10 oraz Taryfy Telemetrycznej Top.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „I” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Poniższe dotyczy tylko umów w systemie abonamentowym i systemie Mix. Pod kolejnymi linkami udostępniamy: ZAŁĄCZNIKI „PROMOCYJNE DODATKOWE OPŁATY WYRÓWNAWCZE W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A” z zasadami dla okresu do dnia 31 grudnia 2018r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), ZAŁĄCZNIKI „PROMOCYJNE DODATKOWE OPŁATY WYRÓWNAWCZE W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A” z zasadami dla okresu od dnia 01 stycznia 2019r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w tych załącznikach.

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL

Załącznik „Promocyjne dodatkowe Opłaty wyrównawcze w strefie roamingowej 1a – jump profirma”

Cennik dla taryf:Magenta Biznes

Załącznik „promocyjne dodatkowe Opłaty wyrównawcze w strefie roamingowej 1a – magenta biznes”

 

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL

Załącznik „Promocyjne dodatkowe Opłaty wyrównawcze w strefie roamingowej 1a – jump profirma”

Cennik dla taryf:Magenta Biznes

Załącznik „promocyjne dodatkowe Opłaty wyrównawcze w strefie roamingowej 1a – magenta biznes”

 

Treści przekreślone są usuwane a treści podkreślone są wstawiane.

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL

Załącznik „Promocyjne dodatkowe Opłaty wyrównawcze w strefie roamingowej 1a – jump profirma”

Cennik dla taryf:Magenta Biznes

"Załącznik „promocyjne dodatkowe Opłaty wyrównawcze w strefie roamingowej 1a – magenta biznes” "

 

CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018R. WŁĄCZNIE

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów rynku biznesowego t-mobile”

Cennik dla taryf:proFirma NOVA - dostępne od 24.11.2016

Cennik USŁUG RoamingowyCH „O” – DLA ABONENTÓW Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf:DATA JUMP - dostępne od 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „O” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile

Cennik dla taryf:proFirma NOVA - dostępne do 24.11.2016

Cennik USŁUG RoamingowyCH „L” – DLA ABONENTÓW Rynku prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „P”- dla abonentów rynku biznesowego t-mobile”

Cennik dla taryf:DATA JUMP - dostęne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „M” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 06.07.2017

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 01.07.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile od 1 lipca 2018

Cennik dla taryf:Magenta Biznes - 18.04.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „R” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile

Cennik dla taryf:Magenta Biznes - od 01.07.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "R"- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile z dnia 1 lipca 2018

Cennik dla taryf:Pakiet Biznes 10, Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 40, Pakiet Biznes 60, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż, Pakiet Biznes Firma 2000, Pakiet Biznes Firma 5000, Pakiet Biznes Firma Top, Nowy PB 20, Nowy PB 40, Nowy PB 70, Nowy PB 120, Nowy PB 230, Nowy PB Prestiż, Nowy PBF 2000, Nowy PBF 5000, Nowy PBF Top, Nowa Biznes 15 Start, Nowa Biznes 60 Pro, Nowa Biznes 120 Pro, Nowa Biznes 180 VIP, Nowa Biznes 240 VIP, Nowa Biznes 500 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 15 Start, Nowa KorpoEx Biznes 60 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 120 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 180 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 240 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 500 VIP, Komfort Biznes Kontakt 60, Komfort Biznes Profi 340, Komfort Biznes Prestiż 1400, Komfort Biznes XL, Po prostu Biznes, Nowa

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „H” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Pakiet dla Biznesu 20, Pakiet dla Biznesu 45, Pakiet dla Biznesu 80, Pakiet dla Biznesu 140, Pakiet dla Biznesu 240, Pakiet dla Biznesu 400, Pakiet Korporacyjny 2000, Pakiet Korporacyjny 5000, Pakiet Korporacyjny TOP.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „C” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Firma 55, Firma 115, Firma 215, Firma 325, Firma 445, Firma 700, Demolinia 40, Demolinia 120, Demolinia 230, TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L, Specjalna TAKAjakTY L, Komfort Euro.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „G” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Cennik dla taryf: Komfort Blue

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „E” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:proFirma, Nowa Firma 60, Nowa Firma 150, Nowa Firma 270, Nowa Firma 410, Nowa Firma 600, Nowa Firma 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma Demolinia 1000, Komfort MAX.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „F” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Nowy Pakiet Biznes 10.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „J” - dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Magenta Biznes - od 21.11.2018

Cennik usług Roamingowych "R" - DLA ABONENTÓW Rynku Biznesowego T-Mobile z dnia 21 listopda 2018

Cennik dla taryf:Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 21.11.2018

Cennik usług Roamingowych "N" - DLA ABONENTÓW Rynku Biznesowgo T-Mobile z dnia 21 listopada 2018

Cennik dla taryf:DATA JUMP - dostępne od 21.11.2018

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „O” dla abonentów rynku biznesowego t-mobile z dnia 21 listopada 2018

Cennik dla taryf:Taryfy Telemetrycznej oraz Taryfy Telemetrycznej Opcja

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „A” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf:Taryfy Telemetrycznej 10 oraz Taryfy Telemetrycznej Top.

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „I” - dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

 

DODATKOWA ZMIANA W CENNIKACH USŁUG ROAMINGOWYCH OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU (KOMUNIKAT Z 22.12.2017R.).

T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) dokonuje z dniem 1 stycznia 2018r. dodatkowej (w stosunku do ogłoszenia z dnia 30.11.2017r.) obniżki ceny w cennikach usług roamingowych. Wynika ona z wdrożenia nowo opublikowanych przepisów Unii Europejskiej i polega na obniżeniu o 1 grosz stawki opłaty dodatkowej za minutę odebranego połączenia głosowego w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary opisane w cenniku). Obniżana stawka znajduje się w ppkt 5.2 załącznika nr 1 do wspomnianych cenników, którego tytuł rozpoczyna się od słów „Polityka uczciwego korzystania”.

W przypadku braku akceptacji zmiany mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 3 stycznia 2018r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, T-Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową na okoliczność rozwiązania jej przez abonenta przed upływem czasu określonego. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne obowiązujące na czas nieoznaczony.

Poniżej znajdują się trzy zakładki, pod którymi udostępniamy:

Cennik dla taryf: Taryfa Telemetryczna

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „A” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Pakiet dla Biznesu 20, Pakiet dla Biznesu 45, Pakiet dla Biznesu 80, Pakiet dla Biznesu 140, Pakiet dla Biznesu 240, Pakiet dla Biznesu 400, Pakiet Korporacyjny 2000, Pakiet Korporacyjny 5000, Pakiet Korporacyjny TOP

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „C”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Komfort Blue

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „E”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma, Nowa Firma 60, Nowa Firma 150, Nowa Firma 270, Nowa Firma 410, Nowa Firma 600, Nowa Firma 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma Demolinia 1000, Komfort MAX, Wyjątkowa

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „F”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Firma 55, Firma 115, Firma 215, Firma 325, Firma 445, Firma 700, Demolinia 40, Demolinia 120, Demolinia 230, TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L, Specjalna TAKAjakTY L

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „G”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Pakiet Biznes 10, Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 40, Pakiet Biznes 60, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż, Pakiet Biznes Firma 2000, Pakiet Biznes Firma 5000, Pakiet Biznes Firma Top, Nowy PB 20, Nowy PB 40, Nowy PB 70, Nowy PB 120, Nowy PB 230, Nowy PB Prestiż, Nowy PBF 2000, Nowy PBF 5000, Nowy PBF Top, Nowa Biznes 15 Start, Nowa Biznes 60 Pro, Nowa Biznes 120 Pro, Nowa Biznes 180 VIP, Nowa Biznes 240 VIP, Nowa Biznes 500 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 15 Start, Nowa KorpoEx Biznes 60 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 120 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 180 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 240 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 500 VIP, Komfort Biznes Kontakt 60, Komfort Biznes Profi 340, Komfort Biznes Prestiż 1400, Komfort Biznes XL, Po prostu Biznes, Nowa Demolinia 180, Błękitna Biznes, Granatowa Biznes, Specjalna TAKAjakTY L KorpEx, Korporacja Biznes 220, Biznes 220

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „H”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Taryfa Telemetryczna 10, Taryfa Telemetryczna Top

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „I” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Nowy Pakiet Biznes 10

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „J”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma NOVA - dostępne do 24.11.2016

Cennik USŁUG Roamingowych „L” – DLA ABONENTÓW Rynku prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: DATA JUMP - dostęne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „M” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 06.07.2017

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne po 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma NOVA - dostępne po 24.11.2016

Cennik USŁUG Roamingowych „O” – DLA ABONENTÓW Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: DATA JUMP - dostępne po 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „O” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „P”- dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

 

Abonament

Cennik dla taryf: Taryfa Telemetryczna, Taryfa Telemetryczna Opcja

Cennik Usług Roamingowych "A" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Pakiet dla Biznesu 20, Pakiet dla Biznesu 45, Pakiet dla Biznesu 80, Pakiet dla Biznesu 140, Pakiet dla Biznesu 240, Pakiet dla Biznesu 400, Pakiet Korporacyjny 2000, Pakiet Korporacyjny 5000, Pakiet Korporacyjny TOP

Cennik Usług Roamingowych "C" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Komfort Blue

Cennik Usług Roamingowych "E" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma, Nowa Firma 60, Nowa Firma 150, Nowa Firma 270, Nowa Firma 410, Nowa Firma 600, Nowa Firma 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma Demolinia 1000, Komfort MAX, Wyjątkowa

Cennik Usług Roamingowych "F" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Firma 55, Firma 115, Firma 215, Firma 325, Firma 445, Firma 700, Demolinia 40, Demolinia 120, Demolinia 230, TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L, Specjalna TAKAjakTY L, Komfort Euro

Cennik Usług Roamingowych "G" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Pakiet Biznes 10, Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 40, Pakiet Biznes 60, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż, Pakiet Biznes Firma 2000, Pakiet Biznes Firma 5000, Pakiet Biznes Firma Top, Nowy PB 20, Nowy PB 40, Nowy PB 70, Nowy PB 120, Nowy PB 230, Nowy PB Prestiż, Nowy PBF 2000, Nowy PBF 5000, Nowy PBF Top, Nowa Biznes 15 Start, Nowa Biznes 60 Pro, Nowa Biznes 120 Pro, Nowa Biznes 180 VIP, Nowa Biznes 240 VIP, Nowa Biznes 500 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 15 Start, Nowa KorpoEx Biznes 60 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 120 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 180 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 240 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 500 VIP, Komfort Biznes Kontakt 60, Komfort Biznes Profi 340, Komfort Biznes Prestiż 1400, Komfort Biznes XL, Po prostu Biznes, Nowa Demolinia 180, Błękitna Biznes, Granatowa Biznes, Specjalna TAKAjakTY L KorpEx, Korporacja Biznes 220, Biznes 220

Cennik Usług Roamingowych "H" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Taryfa Telemetryczna 10, Taryfa Telemetryczna Top

Cennik Usług Roamingowych "I" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Nowy Pakiet Biznes 10

Cennik Usług Roamingowych "J" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma NOVA - dostępne do 24.11.2016

Cennik Usług Roamingowych "L" – Dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: DATA JUMP - dostęne do 24.11.2016

Cennik Usług Roamingowych "M" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 06.07.2017

Cennik Usług Roamingowych "N" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 24.11.2016

Cennik Usług Roamingowych "N" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma NOVA - dostępne od 24.11.2016

Cennik Usług Roamingowych "O" - Dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: DATA JUMP - dostępne od 24.11.2016

Cennik Usług Roamingowych "O" – Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne do 24.11.2016

Cennik Usług Roamingowych "P" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

 

Treści zapisane na czerwono podlegają zmianom. Treści przekreślone są usuwane a treści podkreślone są wstawiane do dokumentów.

Abonament

Cennik dla taryf: Taryfa Telemetryczna, Taryfa Telemetryczna Opcja

Cennik Usług Roamingowych "A" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Pakiet dla Biznesu 20, Pakiet dla Biznesu 45, Pakiet dla Biznesu 80, Pakiet dla Biznesu 140, Pakiet dla Biznesu 240, Pakiet dla Biznesu 400, Pakiet Korporacyjny 2000, Pakiet Korporacyjny 5000, Pakiet Korporacyjny TOP

Cennik Usług Roamingowych "C" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Komfort Blue

Cennik Usług Roamingowych "E" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma, Nowa Firma 60, Nowa Firma 150, Nowa Firma 270, Nowa Firma 410, Nowa Firma 600, Nowa Firma 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma Demolinia 1000, Komfort MAX, Wyjątkowa

Cennik Usług Roamingowych "F" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Firma 55, Firma 115, Firma 215, Firma 325, Firma 445, Firma 700, Demolinia 40, Demolinia 120, Demolinia 230, TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L, Specjalna TAKAjakTY L, Komfort Euro

Cennik Usług Roamingowych "G" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Pakiet Biznes 10, Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 40, Pakiet Biznes 60, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż, Pakiet Biznes Firma 2000, Pakiet Biznes Firma 5000, Pakiet Biznes Firma Top, Nowy PB 20, Nowy PB 40, Nowy PB 70, Nowy PB 120, Nowy PB 230, Nowy PB Prestiż, Nowy PBF 2000, Nowy PBF 5000, Nowy PBF Top, Nowa Biznes 15 Start, Nowa Biznes 60 Pro, Nowa Biznes 120 Pro, Nowa Biznes 180 VIP, Nowa Biznes 240 VIP, Nowa Biznes 500 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 15 Start, Nowa KorpoEx Biznes 60 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 120 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 180 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 240 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 500 VIP, Komfort Biznes Kontakt 60, Komfort Biznes Profi 340, Komfort Biznes Prestiż 1400, Komfort Biznes XL, Po prostu Biznes, Nowa Demolinia 180, Błękitna Biznes, Granatowa Biznes, Specjalna TAKAjakTY L KorpEx, Korporacja Biznes 220, Biznes 220

Cennik Usług Roamingowych "H" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Taryfa Telemetryczna 10, Taryfa Telemetryczna Top

Cennik Usług Roamingowych "I" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Nowy Pakiet Biznes 10

Cennik Usług Roamingowych "J" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma NOVA - dostępne do 24.11.2016

Cennik Usług Roamingowych "L” – Dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: DATA JUMP - dostęne do 24.11.2016

Cennik Usług Roamingowych "M" – Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 06.07.2017

Cennik Usług Roamingowych "N" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 24.11.2016

Cennik Usług Roamingowych "N" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma NOVA - dostępne od 24.11.2016

Cennik Usług Roamingowych "O" – Dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: DATA JUMP - dostępne od 24.11.2016

Cennik Usług Roamingowych "O" – Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne do 24.11.2016

Cennik Usług Roamingowych "P" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

 

ZMIANA W CENNIKACH USŁUG ROAMINGOWYCH OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU (KOMUNIKAT Z 30.11.2017)

T-Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 1 stycznia 2018r. zmian w cennikach usług roamingowych. Istota zmian wynika z konieczności wdrożenia przepisów Unii Europejskiej i polega na obniżeniu niektórych cen dla usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary opisane w cenniku).

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 01 stycznia 2018r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, T-Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne obowiązujące na czas nieoznaczony.

Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu do dnia 31 grudnia 2017r. (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu od dnia 01 stycznia 2018r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach usług roamingowych.

Abonament

Cennik dla taryf: Taryfa Telemetryczna

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „A” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Pakiet dla Biznesu 20, Pakiet dla Biznesu 45, Pakiet dla Biznesu 80, Pakiet dla Biznesu 140, Pakiet dla Biznesu 240, Pakiet dla Biznesu 400, Pakiet Korporacyjny 2000, Pakiet Korporacyjny 5000, Pakiet Korporacyjny TOP

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „C”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Komfort Blue

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „E”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma, Nowa Firma 60, Nowa Firma 150, Nowa Firma 270, Nowa Firma 410, Nowa Firma 600, Nowa Firma 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma Demolinia 1000, Komfort MAX, Wyjątkowa

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „F”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Firma 55, Firma 115, Firma 215, Firma 325, Firma 445, Firma 700, Demolinia 40, Demolinia 120, Demolinia 230, TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L, Specjalna TAKAjakTY L

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „G”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Pakiet Biznes 10, Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 40, Pakiet Biznes 60, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż, Pakiet Biznes Firma 2000, Pakiet Biznes Firma 5000, Pakiet Biznes Firma Top, Nowy PB 20, Nowy PB 40, Nowy PB 70, Nowy PB 120, Nowy PB 230, Nowy PB Prestiż, Nowy PBF 2000, Nowy PBF 5000, Nowy PBF Top, Nowa Biznes 15 Start, Nowa Biznes 60 Pro, Nowa Biznes 120 Pro, Nowa Biznes 180 VIP, Nowa Biznes 240 VIP, Nowa Biznes 500 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 15 Start, Nowa KorpoEx Biznes 60 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 120 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 180 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 240 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 500 VIP, Komfort Biznes Kontakt 60, Komfort Biznes Profi 340, Komfort Biznes Prestiż 1400, Komfort Biznes XL, Po prostu Biznes, Nowa Demolinia 180, Błękitna Biznes, Granatowa Biznes, Specjalna TAKAjakTY L KorpEx, Korporacja Biznes 220, Biznes 220

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „H”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Taryfa Telemetryczna 10, Taryfa Telemetryczna Top

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „I” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Nowy Pakiet Biznes 10

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „J”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma NOVA - dostępne do 24.11.2016

Cennik USŁUG Roamingowych „L” – DLA ABONENTÓW Rynku prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: DATA JUMP - dostęne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „M” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 06.07.2017

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne po 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma NOVA - dostępne po 24.11.2016

Cennik USŁUG Roamingowych „O” – DLA ABONENTÓW Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: DATA JUMP - dostępne po 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „O” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „P”- dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Abonament

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "A" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "A" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "C" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "C" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "E" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "E" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "F" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "F" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "G" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "G" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "H" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "H" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "I" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "I" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "J" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "J" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "L" – Dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "L" – Dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "M" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "M" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "N" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile
- dostępne od 06.07.2017

Cennik Usług Roamingowych "N" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "N" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile
- dostępne od 15.06.2017

Cennik Usług Roamingowych "N" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "O" - Dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "O" - Dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "O" – Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "O" – Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "P" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "P" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Treści zapisane na czerwono podlegają zmianom. Treści przekreślone są usuwane a treści podkreślone są wstawiane do dokumentów.


 

Abonament

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "A" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "A" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "C" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "C" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "E" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "E" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "F" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "F" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "G" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "G" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "H" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "H" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "I" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "I" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "J" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "J" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "L” – Dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "L” – Dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "M" – Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "M" – Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "N" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - dostępne od 06.07.2017

Cennik Usług Roamingowych "N" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "N" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile - dostępne od 15.06.2017

Cennik Usług Roamingowych "N" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "O" – Dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "O" – Dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "O" – Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "O" – Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Cennik Usług Roamingowych "P" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik Usług Roamingowych "P" - Dla Abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

OGŁOSZENIE Z DNIA 15.06.2017r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROAMINGU W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A

(Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary wskazane w cenniku roamingowym)

Od 15 czerwca 2017r. obowiązuje zasada przenoszenia na Strefę Roamingową 1A mechanizmu naliczania opłat za usługi krajowe. Od zasady tej przewidziane są jednak wyjątki, które określa cennik roamingowy/warunki oferty promocyjnej/regulamin usługi. 
Co do zasady:

gdy abonentowi przysługuje na Warunkach Oferty Promocyjnej nielimitowany lub limitowany krajowy pakiet minut, SMS-ów lub MMS-ów, to pakiet taki może być wykorzystany również w Strefie Roamingowej 1A bez dodatkowych opłat względem tych ponoszonych w kraju;

gdy Warunki Oferty Promocyjnej przyznają abonentowi krajowy nielimitowany dostęp do Internetu albo krajowy pakiet danych, to w Strefie Roamingowej 1A można wykorzystać bez dodatkowych opłat tylko część tego krajowego zasobu danych; po wykorzystaniu tego limitu za korzystanie z reszty krajowego zasobu będzie naliczana opłata w wysokości 0,04 PLN (0,03 PLN netto) za 1 MB.

Cennik roamingowy zawiera Politykę Uczciwego Korzystania, która ma zapobiegać niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług telekomunikacyjnych w Strefie Roamingowej 1A, na przykład korzystaniu z usług telekomunikacyjnych przez abonentów dla celów innych niż okresowe podróże do tej strefy. Polityka ta może mieć także wpływ na wysokość naliczanych opłat w tej strefie. 
W przypadku, gdy umowa nie przewiduje możliwości świadczenia usługi Roamingu, nowa regulacja prawna nie ma zastosowania do takiej umowy, co w szczególności oznacza, że wskazane pakiety nadal ograniczone są wyłącznie do zasięgu Sieci Operatora (w kraju). 
Szczegóły świadczenia usług w Strefie Roamingowej 1A znajdziesz w Twojej umowie

Abonament

Cennik dla taryf: Taryfa Telemetryczna

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „A” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Pakiet dla Biznesu 20, Pakiet dla Biznesu 45, Pakiet dla Biznesu 80, Pakiet dla Biznesu 140, Pakiet dla Biznesu 240, Pakiet dla Biznesu 400, Pakiet Korporacyjny 2000, Pakiet Korporacyjny 5000, Pakiet Korporacyjny TOP

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „C”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Komfort Blue

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „E”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma, Nowa Firma 60, Nowa Firma 150, Nowa Firma 270, Nowa Firma 410, Nowa Firma 600, Nowa Firma 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma Demolinia 1000, Komfort MAX, Wyjątkowa

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „F”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Firma 55, Firma 115, Firma 215, Firma 325, Firma 445, Firma 700, Demolinia 40, Demolinia 120, Demolinia 230, TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L, Specjalna TAKAjakTY L

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „G”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Pakiet Biznes 10, Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 40, Pakiet Biznes 60, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż, Pakiet Biznes Firma 2000, Pakiet Biznes Firma 5000, Pakiet Biznes Firma Top, Nowy PB 20, Nowy PB 40, Nowy PB 70, Nowy PB 120, Nowy PB 230, Nowy PB Prestiż, Nowy PBF 2000, Nowy PBF 5000, Nowy PBF Top, Nowa Biznes 15 Start, Nowa Biznes 60 Pro, Nowa Biznes 120 Pro, Nowa Biznes 180 VIP, Nowa Biznes 240 VIP, Nowa Biznes 500 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 15 Start, Nowa KorpoEx Biznes 60 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 120 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 180 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 240 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 500 VIP, Komfort Biznes Kontakt 60, Komfort Biznes Profi 340, Komfort Biznes Prestiż 1400, Komfort Biznes XL, Po prostu Biznes, Nowa Demolinia 180, Błękitna Biznes, Granatowa Biznes, Specjalna TAKAjakTY L KorpEx, Korporacja Biznes 220, Biznes 220

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „H”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Taryfa Telemetryczna 10, Taryfa Telemetryczna Top

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „I” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Nowy Pakiet Biznes 10

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „J”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma NOVA - dostępne do 24.11.2016

Cennik USŁUG Roamingowych „L” – DLA ABONENTÓW Rynku prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: DATA JUMP - dostęne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „M” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne po 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma NOVA - dostępne po 24.11.2016

Cennik USŁUG Roamingowych „O” – DLA ABONENTÓW Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: DATA JUMP - dostępne po 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „O” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „P”- dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 1 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: Pakiet dla Biznesu, Pakiet Korporacyjny

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 2 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: Nowa Firma Demolinia 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma, proFirma

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 3 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: Demolinia 120, Demolinia 230, Demolinia 40, Firma,

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 4 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: Nowa Demolinia 180, Halo Biznes, Biała Biznes, Po prostu Biznes, Błękitna Biznes, Granatowa Biznes, VIP Biznes i Era Biznes, Pakiet Biznes, Pakiet Biznes Firma, Komfort Biznes, Nowy Pakiet Biznes Firma, Nowy Pakiet Biznes

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 5 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: TaryfaTelemetryczna, Taryfa Telemetryczna 10, Taryfa Telemetryczna TOP

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 6 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: Nowa Biznes, Era Biznes, Nowa Era Biznes i TAKAjakTY,

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 7 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: data JUMP

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 8 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: profirmaNOVA

Cennik usług Roamingowych Nowy Roaming - Europa i Świat nr 8 dla abonentów taryf prywatnych

Treść poniższych cenników roamingowych z dniem 15 czerwca 2017r. zostaje w całości zastąpiona przez treść cenników udostępnionych TUTAJ

Abonament

Cennik dla taryf: Taryfa Telemetryczna

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „A” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Pakiet dla Biznesu 20, Pakiet dla Biznesu 45, Pakiet dla Biznesu 80, Pakiet dla Biznesu 140, Pakiet dla Biznesu 240, Pakiet dla Biznesu 400, Pakiet Korporacyjny 2000, Pakiet Korporacyjny 5000, Pakiet Korporacyjny TOP

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „C”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Komfort Blue

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „E”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma, Nowa Firma 60, Nowa Firma 150, Nowa Firma 270, Nowa Firma 410, Nowa Firma 600, Nowa Firma 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma Demolinia 1000, Komfort MAX, Wyjątkowa

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „F”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Firma 55, Firma 115, Firma 215, Firma 325, Firma 445, Firma 700, Demolinia 40, Demolinia 120, Demolinia 230, TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L, Specjalna TAKAjakTY L, Komfort Euro

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „G”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Pakiet Biznes 10, Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 40, Pakiet Biznes 60, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż, Pakiet Biznes Firma 2000, Pakiet Biznes Firma 5000, Pakiet Biznes Firma Top, Nowy PB 20, Nowy PB 40, Nowy PB 70, Nowy PB 120, Nowy PB 230, Nowy PB Prestiż, Nowy PBF 2000, Nowy PBF 5000, Nowy PBF Top, Nowa Biznes 15 Start, Nowa Biznes 60 Pro, Nowa Biznes 120 Pro, Nowa Biznes 180 VIP, Nowa Biznes 240 VIP, Nowa Biznes 500 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 15 Start, Nowa KorpoEx Biznes 60 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 120 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 180 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 240 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 500 VIP, Komfort Biznes Kontakt 60, Komfort Biznes Profi 340, Komfort Biznes Prestiż 1400, Komfort Biznes XL, Po prostu Biznes, Nowa Demolinia 180, Błękitna Biznes, Granatowa Biznes, Specjalna TAKAjakTY L KorpEx, Korporacja Biznes 220, Biznes 220

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „H”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Taryfa Telemetryczna 10, Taryfa Telemetryczna Top

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „I” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Nowy Pakiet Biznes 10

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „J”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma NOVA - dostępne do 24.11.2016

Cennik USŁUG Roamingowych „L” – DLA ABONENTÓW Rynku prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: DATA JUMP - dostęne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „M” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma NOVA - dostępne od 24.11.2016

Cennik USŁUG Roamingowych „O” – DLA ABONENTÓW Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: DATA JUMP - dostępne od 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „O” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „P”- dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile”

Treść poniższych cenników roamingowych z dniem 15 czerwca 2017r. zostaje w całości zastąpiona przez treść cenników udostępnionych TUTAJ

OGŁOSZENIE Z DNIA 13.06.2017r.

ZMIANA ZASAD NALICZANIA OPŁAT W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM OD 15 CZERWCA 2017 ROKU.

W dniu 9 czerwca 2017r. zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920, które ostatecznie kształtuje zasady świadczenia usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary opisane w cenniku). Zasady te T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) jest zobowiązana wprowadzić w życie z dniem 15 czerwca 2017r. Biorąc powyższe pod uwagę T-Mobile dostosowując umowy do wymogów prawa zmienia je ze skutkiem na dzień 15 czerwca 2017r. w sposób niżej wskazany. Istota zmian polega na takim przekształceniu cennika roamingowego, aby przenosił on co do zasady na Strefę Roamingową 1A krajowy mechanizm naliczania opłat, zgodnie z kompletną regulacją Unii Europejskiej i interpretacją przepisów UE wynikającą ze stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W przypadku, gdy Abonentowi przysługuje na Warunkach Oferty Promocyjnej nielimitowany lub limitowany krajowy pakiet minut, SMS-ów, MMS-ów lub danych, pakiet taki może być od momentu wejścia zmiany w życie wykorzystany również w Strefie Roamingowej 1A na warunkach wynikających z regulaminu danej oferty krajowej i cennika roamingowego. Cennik ten określa m.in. limit gigabajtów na transmisję danych w ramach wskazanego pakietu danych w Strefie Roamingowej 1A, po wykorzystaniu którego naliczana jest tam stawka w wysokości 0,04 PLN (0,03 PLN netto) za 1 MB. Zmiana polega także na wprowadzeniu do cennika roamingowego mechanizmów Polityki Uczciwego Korzystania, które mają zapobiegać niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług telekomunikacyjnych w Strefie Roamingowej 1A, na przykład korzystaniu z usług telekomunikacyjnych przez abonentów dla celów innych niż okresowe podróże do tej strefy. Polityka ta może mieć także wpływ na wysokość naliczanych opłat w tej strefie. W przypadku, gdy umowa nie przewiduje możliwości świadczenia usługi Roamingu, nowa regulacja prawna nie ma zastosowania do takiej umowy, co w szczególności oznacza, że wskazane pakiety nadal ograniczone są wyłącznie do zasięgu Sieci Operatora (w kraju).

T-Mobile dokonuje zmian na podstawie przesłanki ustawowej dotyczącej zmiany przepisów prawa. W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 15 czerwca 2017r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, Operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową (o ile przewiduje ona takie roszczenie). Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki roamingowe obowiązujące do dnia 14 czerwca 2017r. (sprzed wejścia w życie nowych zasad), nowe cenniki roamingowe obowiązujące od dnia 15 czerwca 2017r. oraz zmiany w cennikach.

T-Mobile dokonuje zmian na podstawie przesłanki ustawowej dotyczącej zmiany przepisów prawa. W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 15 czerwca 2017r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, Operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową (o ile przewiduje ona takie roszczenie). Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki roamingowe obowiązujące do dnia 14 czerwca 2017r. (sprzed wejścia w życie nowych zasad), nowe cenniki roamingowe obowiązujące od dnia 15 czerwca 2017r. oraz zmiany w cennikach.

OGŁOSZENIE Z DNIA 14.05.2017r.

ZMIANA ZASAD NALICZANIA OPŁAT W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM OD 15 CZERWCA 2017 ROKU.

Począwszy od dnia 15 czerwca 2017r. obowiązują nowe zasady naliczania opłat w usłudze roamingu międzynarodowego w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary opisane w cenniku). Istota zmian polega na obniżeniu niektórych lub wszystkich cen dla wskazanej usługi, a w części przypadków także na dodaniu do cennika roamingowego polityki uczciwego korzystania przez abonentów z usług telekomunikacyjnych we wskazanej strefie roamingowej, która ma również wpływ na naliczanie opłat w tej strefie. Określone w tej polityce zasady mają zapobiegać niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług telekomunikacyjnych w Strefie Roamingowej 1A, na przykład korzystaniu z usług telekomunikacyjnych przez abonentów dla celów innych niż okresowe podróże do tej strefy.

Zmiany cen oznaczają ich obniżkę a nowe zasady wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia wejścia tych zmian w życie tj. do dnia 15 czerwca 2017r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, Operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową (o ile przewiduje ona takie roszczenie). Dokumenty objęte zmianami znajdą Państwo poniżej. Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki sprzed wejścia w życie nowych zasad, cenniki po zmianie zasad oraz treść zmian w cennikach.

Cennik dla taryf: Jump proFirma

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 1 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: Pakiet dla Biznesu, Pakiet Korporacyjny

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 2 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: Nowa Firma Demolinia 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma, proFirma

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 3 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: Demolinia 120, Demolinia 230, Demolinia 40, Firma,

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 4 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: Nowa Demolinia 180, Halo Biznes, Biała Biznes, Po prostu Biznes, Błękitna Biznes, Granatowa Biznes, VIP Biznes i Era Biznes, Pakiet Biznes, Pakiet Biznes Firma, Komfort Biznes, Nowy Pakiet Biznes Firma, Nowy Pakiet Biznes

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 5 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: TaryfaTelemetryczna, Taryfa Telemetryczna 10, Taryfa Telemetryczna TOP

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 6 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: Nowa Biznes, Era Biznes, Nowa Era Biznes i TAKAjakTY,

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 7 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: data JUMP

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 8 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: profirmaNOVA

Cennik usług Roamingowych Nowy Roaming - Europa i Świat nr 8 dla abonentów taryf prywatnych

 

Abonament

Cennik dla taryf: Taryfa Telemetryczna

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „A” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Pakiet dla Biznesu 20, Pakiet dla Biznesu 45, Pakiet dla Biznesu 80, Pakiet dla Biznesu 140, Pakiet dla Biznesu 240, Pakiet dla Biznesu 400, Pakiet Korporacyjny 2000, Pakiet Korporacyjny 5000, Pakiet Korporacyjny TOP

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „C”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Komfort Blue

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „E”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma, Nowa Firma 60, Nowa Firma 150, Nowa Firma 270, Nowa Firma 410, Nowa Firma 600, Nowa Firma 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma Demolinia 1000, Komfort MAX, Wyjątkowa

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „F”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Firma 55, Firma 115, Firma 215, Firma 325, Firma 445, Firma 700, Demolinia 40, Demolinia 120, Demolinia 230, TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L, Specjalna TAKAjakTY L, Komfort Euro

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „G”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Pakiet Biznes 10, Pakiet Biznes 20, Pakiet Biznes 40, Pakiet Biznes 60, Pakiet Biznes 120, Pakiet Biznes 230, Pakiet Biznes Prestiż, Pakiet Biznes Firma 2000, Pakiet Biznes Firma 5000, Pakiet Biznes Firma Top, Nowy PB 20, Nowy PB 40, Nowy PB 70, Nowy PB 120, Nowy PB 230, Nowy PB Prestiż, Nowy PBF 2000, Nowy PBF 5000, Nowy PBF Top, Nowa Biznes 15 Start, Nowa Biznes 60 Pro, Nowa Biznes 120 Pro, Nowa Biznes 180 VIP, Nowa Biznes 240 VIP, Nowa Biznes 500 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 15 Start, Nowa KorpoEx Biznes 60 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 120 Pro, Nowa KorpoEx Biznes 180 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 240 VIP, Nowa KorpoEx Biznes 500 VIP, Komfort Biznes Kontakt 60, Komfort Biznes Profi 340, Komfort Biznes Prestiż 1400, Komfort Biznes XL, Po prostu Biznes, Nowa Demolinia 180, Błękitna Biznes, Granatowa Biznes, Specjalna TAKAjakTY L KorpEx, Korporacja Biznes 220, Biznes 220

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „H”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Taryfa Telemetryczna 10, Taryfa Telemetryczna Top

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „I” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Nowy Pakiet Biznes 10

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „J”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma NOVA - dostępne do 24.11.2016

Cennik USŁUG Roamingowych „L” – DLA ABONENTÓW Rynku prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: DATA JUMP - dostęne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „M” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne od 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „N”- dla abonentów Rynku Biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: proFirma NOVA - dostępne od 24.11.2016

Cennik USŁUG Roamingowych „O” – DLA ABONENTÓW Rynku Prywatnego T-Mobile

Cennik dla taryf: DATA JUMP - dostępne od 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „O” dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile

Cennik dla taryf: Jump proFirma XS, Jump proFirma S, Jump proFirma M, Jump proFirma M special , Jump proFirma L, Jump proFirma L special, Jump proFirma XL, Jump proFirma XL special, Jump proFirma XXL - dostępne do 24.11.2016

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „P”- dla abonentów rynku biznesowego T-Mobile”

 

ZMIANY W CENNIKACH ROAMINGOWYCH

Poniższe cenniki roamingowe ulegają w całości wykreśleniu a w ich miejsce wchodzą cenniki udostępnione TUTAJ
CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "Nowy roaming - Europa i świat nr 1 dla abonentów taryf biznesowych"

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "Nowy roaming - Europa i świat nr 2 dla abonentów taryf biznesowych"

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "Nowy roaming - Europa i świat nr 3 dla abonentów taryf biznesowych"

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "Nowy roaming - Europa i świat nr 4 dla abonentów taryf biznesowych"

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "Nowy roaming - Europa i świat nr 5 dla abonentów taryf biznesowych"

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "Nowy roaming - Europa i świat nr 6 dla abonentów taryf biznesowych"

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "Nowy roaming - Europa i świat nr 7 dla abonentów taryf biznesowych"

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "Nowy roaming - Europa i świat nr 8 dla abonentów taryf biznesowych"

ZMIANY W CENNIKACH TARYF

Cennik taryfy data JUMPCennik taryfy data JUMP (2)Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 1000

Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 600

Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 410

Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 150

Cennik taryfy Nowa Demolinia 180

Cennik taryfy Demolinia 230

Cennik taryfy Demolinia 120

Cennik taryfy Demolinia 40

Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 1000

Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 600

Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 150

Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 410

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik Taryf Nowa Biznes

Cennik taryf Era Biznes

Załącznik cenowy do oferty taryf Firma

Cennik taryf: Halo Biznes, Biała Biznes, Po prostu Biznes, Błękitna Biznes, Granatowa Biznes, VIP Biznes i Era Biznes

Cennik Taryf Nowa Era Biznes i TAKAjakTY

Załącznik cenowy do oferty taryf Pakiet Biznes

Załącznik cenowy taryf Pakiet Biznes FirmaCennik BlackBerry® Korporacja Pro (APN: blackberry.net)

Cennik BlackBerry® wersja korporacyjna (APN: blackberry.net)

Cennik BlackBerry® (APN: blackberry.net)

Cennik BlackBerry® (APN: blackberry.net)

Cennik BlackBerry® wersja korporacyjna (APN: blackberry.net)Cennik taryf Jump profirma

Cennik taryf Jump profirma (2)

Cennik Taryfy proFirma NOVA

Cennik Taryfy proFirma NOVA (2)

Cennik taryf pakietowych Komfort Biznes

Załącznik cenowy do oferty taryf pakietowych Era Komfort Biznes

Cennik taryf pakietowych Komfort Biznes

Cennik taryf pakietowych Komfort Biznes

Cennik taryf Nowa Firma

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowa Firma

Cennik taryf Nowa FirmaCennik taryf Nowa Firma

Cennik taryf Nowa Firma

Cennik taryf Pakiet dla Biznesu

Cennik taryf Pakiet dla Biznesu

Cennik taryf Pakiet dla Biznesu

Cennik taryf Pakiet dla Biznesu

Cennik taryf Pakiet dla Biznesu

Cennik taryfy proFirma

Cennik taryfy proFirma

Cennik Taryfa Telemetryczna 10

Cennik Taryfa Telemetryczna TOP

Cennik Taryfa telemetryczna

Cennik Taryfa Telemetryczna 10

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma

Cennik taryf Nowy Pakiet Biznes

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma

Cennik taryf Nowy Pakiet Biznes

Cennik taryf Nowy Pakiet Biznes

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 30.04.2016r.

OBNIŻKA STAWEK W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM
OD 30 KWIETNIA 2016r.

Od 30 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe ceny regulowane w usłudze roamingu międzynarodowego w Strefie 1A / Strefie 1 (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary doprecyzowane w cenniku). Nowe cenniki roamingowe obejmujące wskazaną opcję regulowaną znajdują się poniżej. 

Cennik dla taryf: Jump proFirma

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 1 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: Pakiet dla Biznesu, Pakiet Korporacyjny

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 2 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: Nowa Firma Demolinia 1000, Nowa Firma Demolinia 150, Nowa Firma Demolinia 410, Nowa Firma Demolinia 600, Nowa Firma, proFirma

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 3 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: Demolinia 120, Demolinia 230, Demolinia 40, Firma,

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 4 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: Nowa Demolinia 180, Halo Biznes, Biała Biznes, Po prostu Biznes, Błękitna Biznes, Granatowa Biznes, VIP Biznes i Era Biznes, Pakiet Biznes, Pakiet Biznes Firma, Komfort Biznes, Nowy Pakiet Biznes Firma, Nowy Pakiet Biznes

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 5 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: TaryfaTelemetryczna, Taryfa Telemetryczna 10, Taryfa Telemetryczna TOP

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 6 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: Nowa Biznes, Era Biznes, Nowa Era Biznes i TAKAjakTY,

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 7 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: data JUMP

CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH „Nowy roaming – Europa i świat nr 8 dla abonentów taryf biznesowych

Cennik dla taryf: profirmaNOVA

Cennik usług Roamingowych Nowy Roaming - Europa i Świat nr 8 dla abonentów taryf prywatnych

ZMIANY W CENNIKU TARYFY

Cennik taryfy data JUMP

Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 1000

Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 600

Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 410

Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 150

Cennik taryfy Nowa Demolinia 180

Cennik taryfy Demolinia 230

Cennik taryfy Demolinia 120

Cennik taryfy Demolinia 40

Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 1000

Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 600

Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 150

Cennik taryfy Nowa Firma Demolinia 410

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik Taryf Nowa Biznes

Cennik taryf Era Biznes

Załącznik cenowy do oferty taryf Firma

Cennik taryf: Halo Biznes, Biała Biznes, Po prostu Biznes, Błękitna Biznes, Granatowa Biznes, VIP Biznes i Era Biznes.

Cennik Taryf Nowa Era Biznes i TAKAjakTY

Załącznik cenowy do oferty taryf Pakiet Biznes

Załącznik cenowy taryf Pakiet Biznes Firma

Cennik BlackBerry® Korporacja Pro (APN: blackberry.net)

Cennik BlackBerry® wersja korporacyjna (APN: blackberry.net)

Cennik BlackBerry® (APN: blackberry.net)

Cennik BlackBerry® (APN: blackberry.net)

Cennik BlackBerry® wersja korporacyjna (APN: blackberry.net)

Cennik taryf Jump profirma

Cennik Taryfy PROFIRMA NOVA

Cennik taryf pakietowych Komfort Biznes

Załącznik cenowy do oferty taryf pakietowych Era Komfort Biznes

Cennik taryf pakietowych Komfort Biznes

Cennik taryf pakietowych Komfort Biznes

Cennik taryf Nowa Firma

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowa Firma

Cennik taryf Nowa Firma

Cennik taryf Nowa Firma

Cennik taryf Nowa Firma

Cennik taryf Pakiet dla Biznesu

Cennik taryf Pakiet dla Biznesu

Cennik taryf Pakiet dla Biznesu

Cennik taryf Pakiet dla Biznesu

Cennik taryf Pakiet dla Biznesu

Cennik taryfy proFirma

Cennik taryfy proFirma

Cennik Taryfa Telemetryczna 10

Cennik Taryfa Telemetryczna TOP

Cennik Taryfa telemetryczna

Cennik Taryfa Telemetryczna 10

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma

Cennik taryf Nowy Pakiet Biznes

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma

Cennik taryf Nowy Pakiet Biznes

Cennik taryf Nowy Pakiet Biznes

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma

ZMIANY W CENNIKACH ROAMINGOWYCH

Poniższe cenniki roamingowe ulegają w całości wykreśleniu a w ich miejsce wchodzą cenniki zgodnie z informacją podaną TUTAJ

Cennik usług roamingowych dla abonentów taryf biznesowych